Môi trường sông Thị Vải đang được cải thiện

ThienNhien.Net – Theo báo cáo của các địa phương thuộc lưu vực sông Thị Vải, chất lượng nước sông đã và đang được cải thiện nhờ các biện pháp xử lý tích cực.


Nằm trong lưu vực sông Thị Vải, tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, trong số 7 Khu công nghiệp (KCN) đang hoạt động đã có 2 KCN vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung với chất lượng nước thải ra môi trường đạt tiêu chuẩn cho phép, 2 KCN khác đang xây dựng hệ thống xử lý nước thải và sẽ vận hành trong quý II/2010.

Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 5 KCN với 50 doanh nghiệp trong và ngoài KCN có nguồn nước thải chưa đạt tiêu chuẩn. Hiện công ty Vedan đang triển khai nhiều biện pháp để hạn chế tối đa gây ô nhiễm cho sông Thị Vải theo cam kết với Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Việc hậu kiểm về công tác bảo vệ môi trường cũng có nhiều chuyển biến, các doanh nghiệp dọc sông Thị Vải đã chú trọng hơn đến vấn đề bảo vệ môi trường. Tuy vậy vẫn còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết như hàm lượng dầu khoáng trong bùn đáy sông khá lớn, gây nhiều bất lợi cho hệ động thực vật thủy sinh và động vật đáy sông.

Bởi thế, việc bảo vệ môi trường sông Thị Vải rất cần sự phối hợp đồng bộ giữa 3 tỉnh: Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh.