Giải pháp phát triển nuôi trồng thuỷ sản ở Thanh Hóa

ThienNhien.Net – Với mục tiêu xác định cơ cấu, đối tượng nuôi và giải pháp phát triển nuôi trồng thuỷ sản, vừa qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hoá đã tổ chức hội thảo bàn về vấn đề này, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành, cùng các hộ dân tham gia nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn toàn tỉnh.


Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hoá, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản ở cả 3 lĩnh vực nước mặn, lợ, ngọt của tỉnh là 17.730 ha. Trong đó nuôi mặn -lợ chiếm 7.700 ha, nuôi nước ngọt 10.030 ha. Đối tượng nuôi chủ yếu là tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cua xanh đối với vùng nuôi mặn lợ. Vùng nuôi nước ngọt là đối tượng nuôi cá rô phi đơn tính đực.

Thông qua hội thảo, các đại biểu đã thảo luận và đưa ra những giải pháp phát triển và xác định được những đối tượng nuôi phù hợp với từng vùng đất sinh thái khác nhau như: xây dựng các đề án phát triển nuôi các đối tượng chủ lực; đề án về chuyển đổi vùng sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả sang phát triển nuôi trồng thuỷ sản.

Theo đó, trong năm 2010 sẽ hoàn chỉnh đề án phát triển nuôi một số đối tượng chủ lực là tôm thẻ chân trắng, tôm sú cùng một số đối tượng nuôi nước ngọt khác nhằm tạo sản phẩm hàng hoá an toàn vệ sinh thực phẩm và mang tính bền vững phù hợp với cơ cấu đối tượng nuôi. Đồng thời, đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng trung tâm giống thuỷ sản có chất lượng, các vùng nuôi tôm thẻ chân trắng cần được đầu tư đồng bộ đủ điều kiện nuôi thâm canh với năng suất cao, vùng nuôi tôm sú tiếp tục cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng để phát triển theo hướng bền vững.

Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp Thanh Hóa sẽ xây dựng cơ chế hỗ trợ phát triển các đối tượng nuôi chủ lực bao gồm chính sách giống, đất đai, hỗ trợ rủi ro do thiên tai, dịch bệnh; đồng thời tập trung nghiên cứu và tiếp nhận chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất giống, nuôi thương phẩm và quản lý chất lượng giống thuỷ sản.