Kết luận của Thủ tướng về việc địa phương cho thuê rừng

ThienNhien.Net – Thời gian gần đây, một trong những thông tin thu hút sự quan tâm của dư luận là việc một số địa phương cho nước ngoài thuê đất trồng rừng. Xét báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực lâm nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến kết luận về vấn đề này.


Thủ tướng đánh giá, trong các năm qua, việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản ở các địa phương đã góp phần giải quyết việc làm, cải thiện đời sống cho người lao động. Tuy vậy, còn có những dự án chưa thực hiện đúng các quy định của Nhà nước.

Một số địa phương cho thuê đất chưa đúng quy định

Thủ tướng Chính phủ nhận định, trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, đã có một số dự án đầu tư nước ngoài được cho thuê đất để nuôi trồng thủy sản nhưng qua nhiều năm, các dự án vẫn không triển khai đúng tiến độ như nội dung đã được phê duyệt, nên không phát huy được hiệu quả, để lãng phí tài nguyên nên các địa phương đã phải thu hồi lại diện tích đất cho thuê.

Trong lĩnh vực lâm nghiệp,10 tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư trồng rừng cho các nhà đầu tư nước ngoài với tổng diện tích dự kiến là 305.353 ha.
Thực tế đến nay các tỉnh mới chỉ quyết định cho thuê và cho phép liên doanh, liên kết 33.824 ha (bằng 11,1% so diện tích dự kiến được cấp giấy chứng nhận đầu tư); trong đó, diện tích đã cho thuê là 15.664 ha (bằng 5,2%) và diện tích cấp phép liên doanh, liên kết giữa các nhà đầu tư với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước là 18.160 ha (bằng 5,7%).

Đáng chú ý, việc quyết định cho các nhà đầu tư nước ngoài thuê đất ở một số địa phương có biểu hiện chưa đúng với những quy định hiện hành của Nhà nước, có nơi đã cho thuê đất chồng lấn lên phần đất đã được giao và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình nông dân địa phương; hoặc có nơi đã cho thuê cả diện tích đất có rừng tự nhiên; quy hoạch cho các dự án thuê đất vào những vùng nhạy cảm đã phải thu hồi lại.

Không cấp giấy chứng nhận đầu tư mới, không ký hợp đồng cho thuê

Trước tình hình trên, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các Bộ ngành liên quan lập đoàn công tác tiến hành rà soát kiểm tra, đánh giá và báo cáo Thủ tướng về việc cấp giấy chứng nhận đầu tư và thực hiện các dự án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản.

Thủ tướng cũng yêu cầu, trong thời gian thực hiện việc rà soát kiểm tra, đánh giá, UBND các tỉnh không được cấp giấy chứng nhận đầu tư mới và không ký hợp đồng cho thuê đối với các dự án đầu tư nước ngoài trong phạm vi các lĩnh vực nêu trên.