Hỗ trợ phát triển Đà Nẵng – Thành phố môi trường

ThienNhien.Net – Trong hai ngày 03 và 04/03, UBND thành phố Đà Nẵng đã cùng với Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GTZ) tổ chức Hội thảo lập kế hoạch Dự án Hỗ trợ phát triển Đà Nẵng-Thành phố môi trường.


Dự án Hỗ trợ phát triển Đà Nẵng-Thành phố môi trường do Tổ chức Hợp tác kỹ thuật Đức – GTZ tài trợ trong thời gian 2,5 năm (từ tháng 01/2010 đến 06/2012) với nguồn vốn hỗ trợ 1,5 triệu EUR.

Dự án bao gồm 02 cấu phần riêng biệt: Thiết lập hệ thống quản lý vận tải hành khách công cộng tại thành phố Đà Nẵng và Xây dựng, triển khai một chiến lược tổng thể về môi trường đô thị. Dự án có sự tham gia, phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành của thành phố như Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các sở ban ngành khác.

Tại hội thảo, UBND thành phố và Đoàn công tác của GTZ đã thống nhất được một lộ trình tổng thể cho việc thực hiện dự án, bao gồm các hoạt động chính của dự án, các kết quả dự kiến đạt được, cũng như trách nhiệm cụ thể của các bên tham gia dự án, nhằm triển khai thực hiện dự án đạt hiệu quả cao và theo đúng kế hoạch.

Phát biểu kết luận tại Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Văn Hữu Chiến cảm ơn sự hỗ trợ tích cực của GTZ, cũng như Ngân hàng Tái thiết Đức trong việc thực hiện các cấu phần của dự án nói chung, xác định các nội dung chính cần thực hiện, đảm bảo hoàn thành mục tiêu tổng quát đến năm 2020: Đà Nẵng phấn đấu là “thành phố thân thiện môi trường”.

Đối với cấu phần 1 – Thiết lập hệ thống quản lý vận tải hành khách công cộng tại thành phố Đà Nẵng, các bên thống nhất xây dựng Quy hoạch tổng thế phát triển vận tải công cộng thành phố đến năm 2025, bao gồm: xây dựng đề án thành lập, phát triển Cơ quan quản lý vận tải hành khách công cộng, Công ty Vận tải hành khách công cộng thành phố Đà Nẵng và Công ty dịch vụ xe buýt (quản lý depot), xây dựng kế hoạch tiếp thị cho hoạt động của hệ thống xe buýt và các khóa đào tạo kỹ năng cho lái xe, nhân viên phục vụ nhằm hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án Đầu tư Hệ thống vận tải hành khách công cộng.

Đối với cấu phần 2, triển khai xây dựng một chiến lược tổng thể về môi trường đô thị, thống nhất việc ưu tiên xác minh các vấn đề môi trường cần giải quyết, chọn mô hình triển khai thí điểm để nhân rộng ra các địa bàn khác của thành phố.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Văn Hữu Chiến cũng đề nghị phía GTZ tập trung hỗ trợ nâng cao năng lực của địa phương, cũng như năng lực quản lý, điều hành cho cán bộ thành phố trong 2 lĩnh vực giao thông và môi trường, góp phần thực hiện định hướng phát triển kinh tế bền vững gắn với môi trường.