Phạt KCN Quang Minh hơn 751 triệu đồng

ThienNhien.Net – Báo cáo mới nhất của Sở TN&MT Hà Nội về kết quả kiểm tra việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường và Luật Tài nguyên nước tại KCN Quang Minh và khu vực phụ cận cho thấy, trong số 98 doanh nghiệp được kiểm tra thì có tới 58 doanh nghiệp vi phạm, tổng mức phạt lên tới hơn 751 triệu đồng.


Kết quả thanh tra môi trường KCN Quang Minh: Giật mình!

 

Hiện vẫn còn 46 doanh nghiệp chưa tự xử lý nước thải, chưa thực hiện việc đấu nối vào hệ thống thoát nước của khu công nghiệp (KCN); 42 doanh nghiệp không có giấy phép xả thải; nhiều doanh nghiệp quản lý chất thải nguy hại không đúng quy định, không ký hợp đồng thu gom, vận chuyển xử lý chất thải… 

Đặc biệt, việc khai thác nước ngầm của nhiều doanh nghiệp không hề có giấy phép, không lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng, không có sổ nhật ký vận hành, không thực hiện quan trắc báo cáo định kỳ chất lượng…

Theo thông tin từ Vietnamnet 10/3, hàng loạt các thông số về chất lượng nước mặt và nước thải xung quanh KCN cũng đều vượt mức cho phép, trong đó diện tích nước mặt xung quanh KCN đang có nguy cơ ô nhiễm trầm trọng.