Hoạt động nuôi tôm càng xanh ở ấp Bình Dân (Đồng Tháp)

ThienNhien.Net – Đầu tháng 02/2010 vừa qua, chi hội nuôi tôm số 1 ấp Bình Dân, xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức tổng kết hoạt động của chi hội sau 1 năm thành lập.


Theo báo cáo năm 2009 chi hội có tổng số 20 hội viên với 36,8 ha nuôi tôm càng xanh đều nằm trong vùng qui hoạch tăng hơn so với năm 2008 là 8 ha. Tổng sản lượng hàng năm 97 tấn, năng suất bình quân 1,8 tấn/ha, lợi nhuận trên 50 triệu/ha, cá biệt có hộ lợi nhuận trên 100 triệu đồng/ha.

Từ đó chi hội đề ra phương hướng hoạt động cho năm 2010 là vận động các hộ mới mở rộng diện tích nuôi tôm tăng thêm 30 ha theo kế hoạch của huyện phân bổ, kết nạp toàn bộ hộ nuôi mới thành hội viên của chi hội và cùng hỗ trợ kỹ thuật cho nhau phấn đấu tăng năng suất năm 2010 là 2 tấn/ha.

Chi hội sẽ thành lập tổ kiểm tra kỹ thuật thường xuyên kết hợp với Trạm Khuyến nông, Trạm Thuỷ sản để hỗ trợ khắc phục kịp thời những sự cố xảy ra.

Về phía phòng Nông nghiệp huyện cũng sẽ hỗ trợ cho các hộ mới lên ao là 3 triệu đồng/ha cho 1 năm không tính lãi để xây dựng cơ bản.

Bên cạnh đó, để thực hiện được kế hoạch đặt ra, chi hội phải biết phối hợp cùng với các cơ quan đoàn thể, các ngành chức năng mở những cuộc vận động nhằm giúp cho nông dân thấy được lợi ích của việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi.