Tổ chức Tầm Nhìn Thế Giới tuyển nhân sự tại Hòa Bình, Yên Bái, Hải Phòng

Tổ chức Tầm Nhìn Thế Giới cần tuyển các vị trí sau tại 3 tỉnh Hòa Bình, Yên Bái , Hải Phòng, hạn nộp hồ sơ đến 16 tháng 08 năm 2011:

1. TRỢ LÝ DỰ ÁN – Y TẾ (2 vị trí) làm việc cho Chương trình Phát triển vùng (CTPTV) huyện Yên Thuỷ và huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình.
Tải Bản mô tả công việc chi tiết (tiếng Anh) của vị trí này.

2. TRỢ LÝ DỰ ÁN – PHÁT TRIỂN SINH KẾ (2 vị trí) làm việc cho Chương trình Phát triển vùng (CTPTV) huyện Yên Thuỷ và huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình

3. TRỢ LÝ DỰ ÁN – GIÁO DỤC KIÊM TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA CỦA TRẺ (1 vị trí), làm việc cho Chương trình Phát triển vùng (CTPTV) huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình.

4. TRỢ LÝ DỰ ÁN – GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ KIÊM XÂY DỰNG NĂNG LỰC (1vị trí) làm việc tại Chương trình phát triển vùng (CTPTV) Lạc Sơn, Hòa Bình.
Tải Bản mô tả công việc chi tiết (tiếng Anh) của vị trí này.

5. CÁN BỘ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG (1 vị trí) làm việc cho Chương trình Phát triển vùng (CTPTV) Đô thị Quận Ngô Quyền, Hải Phòng.
Chương Trình Phát Triển Vùng (CTPTV) là hình thức phát triển cộng đồng lấy trẻ em làm trọng tâm, chú trọng đến sự tham gia của người dân, tính bền vững, và lồng ghép với các hoạt động về an ninh lương thực, phát triển nông nghiệp, kinh doanh nhỏ, y tế, dinh dưỡng, giáo dục, cung cấp nước sạch và vệ sinh.
Tải Bản mô tả công việc chi tiết (tiếng Anh) của vị trí này.

6. TRỢ LÝ DỰ ÁN (1 vị trí) làm việc cho dự án Sự Khởi đầu mới của Trẻ (New Beginnings for Children), làm việc tại Hải Phòng
Dự án Sự khởi đầu mới cho trẻ em có mục tiêu nâng cao chất lượng cuôc sống cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (HCKK). Để đạt dược mục tiêu trên, Dự án can thiệp ở 4 lĩnh vực chính: 1) Tăng cường sự tham gia của trẻ tại gia đình và cộng đồng, 2) Nâng cao năng lực hỗ trợ của đối tác địa phương cho trẻ em, 3) Cải thiện sức khỏe cho trẻ có HCKK, 4) Nâng cao thu nhập bền vững cho gia đình trẻ có HCKK.

Đây là giai đoạn 3 – giai đoạn chuyển giao của dự án và nó bắt đầu từ 9/2012- 9/2014. Dự án can thiệp tại 3 quận/huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng: Hồng Bàng, Kiến An, Thủy Nguyên.

7. TRỢ LÝ DỰ ÁN (1 vị trí) làm việc cho Chương trình Chấm dứt hoạt động buôn bán người (End Traficking In Person program – ETIP), làm việc tại huyện Trấn Yên, Yên Bái
Chương trình Chấm dứt hoạt động buôn bán người (ETIP) là một chương trình kéo dài 5 năm, được thiết kế với ba dự án trụ cột – Dự án Ngăn ngừa, Dự án Bảo vệ nạn nhân, và Dự án Vận động chính sách. Chương trình sẽ được thực hiện tại 6 nước Tiểu vùng sông Mekong mở rộng do nhu cầu tiếp tục chống lại hoạt động buôn bán người trong khu vực này và để tối đa hóa lợi thế làm việc xuyên biên giới của tổ chức Tầm nhìn Thế giới. Tại Việt Nam, Chương trình sẽ hoạt động trên địa bàn 3 huyện: huyện Trấn Yên (Yên Bái), huyện Hướng Hoá (Quảng Trị) và huyện Nông Sơn (Quảng Nam).


Nhiệm vụ chính
: Hỗ trợ Tầm Nhìn Thế Giới Việt Nam xây dựng kế hoạch, thực hiện, giám sát, đánh giá tiến độ các hoạt động của dự án liên quan tại địa bàn dự án nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Yêu cầu:

  • Tốt nghiệp đại học/ cao đẳng, ưu tiên:

– Chuyên ngành Y, Y tế công cộng, Công tác xã hội hoặc Phát triển cộng đồng đối với vị trí số 1
– Chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp, Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Kinh tế đối với vị trí số 2
– Chuyên ngành Sư phạm, Giáo dục tiểu học đối với vị trí số 3
– Chuyên ngành Phát triển cộng đồng, Quản trị kinh doanh hoặc Sư phạm đối với vị trí số 4
– Chuyên ngành giáo dục, y tế cộng đồng, phát triển cộng đồng, công tác xã hội, xã hội học, và/ hoặc quản trị kinh doanh đối với vị trí số 5.
– Chuyên ngành Công tác xã hội và Phát triển cộng đồng đối với vị trí số 6, 7.

  • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc liên quan hoặc kinh nghiệm về công tác phát triển cộng đồng.
  • Có trình độ tiếng Anh cơ bản với kỹ năng đọc khá.
  • Biết sử dụng máy vi tính, thành thạo các phần mềm Microsoft Word, Excel.
  • Làm việc toàn thời gian tại địa bàn dự án/ chương trình.
  • Kinh nghiệm làm việc cho dự án phát triển cộng đồng và/ hoặc cho các tổ chức phi chính phủ sẽ là lợi thế.

Tầm Nhìn Thế Giới là tổ chức phi chính phủ Cơ đốc giáo. Kinh nghiệm làm việc trong các tổ chức tương tự sẽ là lợi thế.

Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

  • Sơ yếu lý lịch chi tiết (bằng tiếng
  • Đơn xin việc (theo mẫu của Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt nam)

Mời các ứng cử viên quan tâm vào trang Web: www.worldvision.org.vn để lấy mẫu đơn xin việc và bản mô tả công việc chi tiết, hoặc liên hệ:
Phạm Thanh Thúy – Phòng phát triển nhân lực – Tổ chức Tầm Nhìn Thế giới
Tầng 4, toà nhà HEAC, 14-16 Hàm Long, Hà nội
ĐT: 04. 39439920 (máy lẻ 114)
Email: job_application@wvi.org