Ra mắt trang tin quản lý đất đai và môi trường

ThienNhien.Net – Với mong muốn giới thiệu toàn bộ kết quả thực hiện, bài học kinh nghiệm về quản lý đất đai và môi trường trong 5 năm qua, từ năm 2004-2009, chiều 29/01, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng Ban chỉ đạo Chương trình Hợp tác Việt Nam-Thụy Điển về tăng cường năng lực quản lý đất đai và môi trường (SEMLA) đã tổ chức lễ công bố trang tin điện tử http//semla.monre.gov.vn.


Website SEMLA được xây dựng với giao diện hiện đại bằng hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Hệ thống tư liệu văn bản, hình ảnh, số liệu…được sắp xếp khoa học theo từng thư mục để thuận tiện cho người tra cứu.

SEMLA là Chương trình hợp tác song phương giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Thụy Điển nhằm thiết lập một hệ thống quản lý tài nguyên và môi trường, góp phần tăng trưởng kinh tế và xóa đói, giảm nghèo, phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.

Chương trình được thực hiện còn góp phần tăng cường quản lý nhà nước ở cấp địa phương và sự tham gia của người dân vào các quá trình ra quyết định về quản lý tài nguyên và môi trường.

Chương trình cũng góp phần cải thiện năng lực ở cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp địa phương trong việc giải quyết vấn đề ngăn ngừa, kiểm soát và phục hồi sau ô nhiễm, cung cấp dịch vụ về đăng ký đất đai, thông tin đất đai, quy hoạch sử dụng đất, định giá đất một cách hiệu quả, công bằng.