Giám sát chặt hệ thống quan trắc phóng xạ môi trường

ThienNhien.Net – Mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia có nhiệm vụ phối hợp với hệ thống quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia đánh giá hiện trạng, thiết lập cơ sở dữ liệu phóng xạ môi trường và theo dõi, cảnh báo mọi diễn biến bức xạ bất thường trên lãnh thổ Việt Nam.


Đây là nội dung Điều 4 của
Nghị định 07/2010/NĐ-CP (quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử), vừa được Chính phủ ban hành ngày 25/1/2010.

Theo Nghị định, tất cả các thiết bị thuộc danh mục thiết bị ghi đo bức xạ, thiết bị bức xạ, thiết bị hạt nhân phải được kiểm định, hiệu chuẩn trước khi sử dụng hoặc sau khi lắp đặt và phải được kiểm tra định kỳ.

Riêng cơ quan hải quan tại cửa khẩu sẽ được trang bị phương tiện kỹ thuật, thực hiện các biện pháp cần thiết để phát hiện nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân tại cửa khẩu.

Đối với các cơ sở sử dụng sắt, thép phế liệu để luyện thép phải có biện pháp hoặc thiết bị để phát hiện nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân.

Các tổ chức, cá nhân khi phát hiện hoặc có thông tin về nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân bị thất lạc, bị chiếm đoạt, bị bỏ rơi, bị chuyển giao bất hợp pháp, chưa được khai báo có trách nhiệm thông báo ngay cho UBND hoặc cơ quan công an nơi gần nhất hoặc Sở Khoa học và Công nghệ.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định rõ, việc vận chuyển vật liệu phóng xạ quá cảnh lãnh thổ Việt Nam, hoạt động của tàu bển, phương tiện khác có động cơ chạy bằng năng lượng hạt nhân trên lãnh thổ Việt Nam phải được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy phép sau khi đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bằng văn bản. Cục An toàn bức xạ và hạt nhân và các cơ quan có liên quan sẽ thực hiện việc giám sát hoạt động này.