Na Uy công bố nguồn thu từ dầu mỏ

ThienNhien.Net – Ngày 21 tháng 1 năm 2010, Na Uy đã công khai những khoản thu ngân sách từ dầu mỏ trong bản báo cáo đầu tiên của quốc gia này theo Sáng kiến Minh bạch Công nghiệp Khai khoáng (EITI)


Trước đó Na Uy đã có các thể chế quản lí và giám sát khoản thuế thu về, song việc công bố báo cáo EITI đánh dấu lần đầu tiên quốc gia này công khai thông tin về khoản thuế của từng công ty khai khoáng dưới sự chứng thực của một tổ chức kiểm toán độc lập (Deloitte).

Theo bản báo cáo, tổng thu ngân sách của Na Uy từ dầu mỏ năm 2008 là 400.489.701.000 Curon Na Uy.

Tại lễ công bố Báo cáo của Na Uy, điều phối viên của Liên minh Publish What You Pay Na Uy ((PWYP) đã chúc mừng Na Uy trở thành nước OECD (Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển) đầu tiên công khai khoản thu từ dầu mỏ và thực hiện minh bạch hóa ngành khai khoáng.

“Đây là đóng góp quan trọng để củng cố sự minh bạch tài chính toàn cầu trong ngành công nghiệp khai khoáng. Chúng tôi kêu gọi các quốc gia giàu, gồm cả các quốc gia OECD khác, tham gia một cách có ý nghĩa vào việc thực hiện EITI, quá trình mà trong đó sự minh bạch và trách nhiệm giải trình là một chuẩn mực đạo đức cơ bản chứ không chỉ là mục tiêu chính đáng nhằm xây dựng mối quan hệ giữa chính phủ, các tổ chức xã hội dân sự và khu vực tư nhân.” (Điều phối viên của Liên minh Publish What You Pay Na Uy)

Chủ tịch EITI, ông Peter Eigen, phát biểu tại lễ công bố Báo cáo EITI của Na Uy cũng nhấn mạnh rằng, bằng việc công bố bản báo cáo, Na Uy tiếp tục thể hiện vai trò dẫn đầu của mình trong xu thế mới nhằm cải thiện sự minh bạch trong quản lý tài nguyên thiên nhiên.

Ông đánh giá cao sự ủng hộ tích cực của Chính phủ Na Uy vào sự minh bạch hóa tài chính toàn cầu và khẳng định rằng, bằng sự tham gia vào những chuẩn mực được công nhận toàn cầu của EITI, Na Uy đã thực hiện đúng những gì mà quốc gia này chủ trương: “Tấm gương Na Uy cho thấy EITI hoàn toàn có thể được thực thi một cách đơn giản và hiệu quả, đặc biệt là khi một quốc gia đã sẵn có những thể chế minh bạch.”