Vĩnh Long: Nâng cao sức cạnh tranh cho hàng nông sản chủ lực

ThienNhien.Net – Với mục tiêu nâng cao sức cạnh tranh cho các mặt hàng nông sản chủ lực gồm sản xuất giống lúa đặc sản xuất khẩu, giống thủy sản, bưởi Năm Roi và nấm rơm, năm 2010, tỉnh Vĩnh Long sẽ triển khai đề án phát triển công nghệ sinh học phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và công nghiệp chế biến, trong đó tập trung mở rộng ứng dụng công nghệ sinh học.


Theo đó, tỉnh sẽ dành nguồn vốn ngân sách bố trí ưu tiên cho các dự án chọn, lai tạo giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao; dự án sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản có năng suất, chất lượng cao và kháng sâu bệnh; sản xuất chế phẩm sinh học dùng trong nông nghiệp, môi trường và sản xuất các sản phẩm chế biến từ nông sản, thực phẩm bằng công nghệ sinh học; thực hiện cải tiến, chuyển giao công nghệ bảo quản nông sản, thực phẩm, các sản phẩm nước chấm, sơ chế nông sản theo hướng an toàn.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các dự án: Ứng dụng chế phẩm vi sinh trong quản lý môi trường ao nuôi cá tra; Hỗ trợ áp dụng hệ thống và công cụ quản lý chất lượng cho doanh nghiệp công nghiệp có sản phẩm chủ lực, trang trại, hợp tác xã hoặc hội nghề nghiệp về rau màu và cây ăn quả.

Từ nay đến năm 2015, tỉnh Vĩnh Long sẽ mở rộng đa dạng nguồn vốn tạo sự chuyển biến trong đầu tư phát triển công nghệ sinh học, trong đó cùng với nguồn vốn Nhà nước đầu tư chiếm tỷ lệ 70%, tỉnh huy động nguồn vốn tài trợ và đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học đồng thời tăng cường nguồn kinh phí cho hoạt động nghiên cứu, triển khai các đề tài, dự án công nghệ sinh học; đẩy mạnh đào tạo kỹ thuật viên chuyên ngành ở 3 lĩnh vực công nghệ sinh học nông nghiệp, công nghệ thực phẩm, môi trường, hướng đến mục tiêu đưa các đề tài vào ứng dụng rộng rãi đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa và hiệu quả.