Điều chỉnh quy hoạch cảng và bến thủy tiêu thụ than ở Quảng Ninh

ThienNhien.Net – Đối với Quảng Ninh, quy hoạch xây dựng các cụm cảng tiêu thụ than là hết sức quan trọng trong việc duy trì và lập lại trật tự trong sản xuất kinh doanh than trên địa bàn tỉnh. Xuất phát từ yêu cầu này, năm 2007, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 825/QĐ-UBND về phê duyệt đề án quy hoạch sắp xếp lại các cảng và bến thủy nội địa tiêu thụ than, lộ trình cho phép xe vận chuyển than hoạt động trên các tuyến đường giao thông. Tuy nhiên qua 2 năm thực hiện, đề án này cần phải điều chỉnh để bám sát hơn với thực tiễn.


Theo đó, sáng 06/01, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh – Đỗ Thông đã chủ trì cuộc họp xem xét việc điều chỉnh một số nội dung trong Quyết định 825.
 
Sau một thời gian nghiên cứu, xây dựng và lấy ý kiến của các ngành, địa phương về việc điều chỉnh lại một số nội dung của Đề án quy hoạch sắp xếp lại các cảng và bến thủy nội địa tiêu thụ than, lộ trình cho phép xe vận chuyển than họat động trên các tuyến đường giao thông, trong buổi họp này, các ngành, địa phương đã cùng thống nhất những nội dung cần điều chỉnh, cụ thể như:

Với huyện Đông Triều, việc xây dựng băng tải để vận chuyển than ra các bến sẽ hoàn thành từ nay đến năm 2014.

Ở thị xã Uông Bí, trong tương lai hướng tới vận tải than bằng băng tải ống, trước mắt, việc vận tải than bằng đường bộ qua khu đô thị phải kết thúc vào năm 2011; Đến 20/06/2011 việc vận chuyển than hoàn toàn bằng đường sắt và đến 01/01/2013 hoàn thành xây dựng một số tuyến băng tải để kết hợp vận chuyển than bằng băng tải và đường sắt.

Tại khu vực huyện Hoành Bồ, sẽ xây dựng ở đây cảng nhập than phục vụ nhà máy điện và xi măng trên địa bàn.

Tại Thành phố Hạ Long, đến 01/01/2015 sẽ dừng việc sàng tuyển và di chuyển nhà máy sàng tuyển Nam Cầu Trắng vào khu vực Hà Khánh; riêng mặt bằng nhà máy này giao cho ngành than quy hoạch phù hợp với mục tiêu sử dụng đất. Lúc đó, cảng xuất than sẽ chuyển thành cảng hàng hóa. Tại khu vực Thị xã Cẩm Phả, đến năm 2013, cảng Cẩm Thịnh và một số cảng khác cũng được chuyển đổi như vậy.

Những nội dung được thống nhất ở trên đã tính toán đến chỉ tiêu kinh tế của các cảng trên cơ sở điều kiện thực tiễn về luồng lạch để đảm bảo giao thông phục vụ cho qui mô công suất từng cảng. Qua đó, hình thành các cụm cảng và bến thủy nội địa, xác định rõ chức năng, quy mô, công suất, lộ trình đầu tư và khai thác, quy định các tuyến đường vận chuyển, để làm cơ sở cho các địa phương lập và duyệt quy hoạch cụ thể, xem xét giao cho các doanh nghiệp có năng lực đầu tư xây dựng theo quy định, xây dựng các cảng hiện đại, là nơi tập kết, vận chuyển và tiêu thụ than, không chế biến than tại cảng nhằm đảm bảo khía cạnh môi trường.

Ngoài một số nội dung cần điều chỉnh, có thể thấy trong vòng 2 năm qua, Quyết định này đã góp phần hỗ trợ tích cực trong việc quản lý và thực hiện quy hoạch cảng, bến thủy nội địa cũng như lộ trình cho xe vận chuyển than hoạt động trên các tuyến đường giao thông.