Sẽ có thêm 14 dự án điện vận hành trong năm 2010

ThienNhien.Net – Đây là tiến độ vận hành các nguồn điện 2010-2011 đã được Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thông qua, khi cho ý kiến chỉ đạo đối với tình hình triển khai Quy hoạch điện VI.


Theo đánh giá của Phó Thủ tướng, Quy hoạch điện VI trong mấy năm qua đã được nỗ lực triển khai, giúp ngành điện phát triển vượt bậc, đặc biệt là trong 2 năm gần đây, mỗi năm đã đưa vào khoảng 3.000 MW công suất điện mới, mùa khô 2009 không phải cắt điện do thiếu nguồn.

Tuy vậy, thực tế phát triển nguồn điện và lưới điện vẫn đạt thấp. Nhiều dự án nguồn điện bị chậm, trong 40 dự án nguồn điện đang thi công có 7 dự án đã bị chậm khoảng 3 tháng, có 3 dự án chậm 6 tháng và 2 dự án chậm trên 9 tháng, trong đó có các dự án có vai trò rất lớn trong việc đảm bảo cung cấp điện cho mùa khô năm tới là Nhiệt điện Cẩm Phả I, Quảng Ninh I, Hải Phòng I và Sơn Động.

Dự kiến năm 2010, nguồn điện đạt khoảng 63% tổng công suất phê duyệt, lưới điện truyền tải thực hiện thấp hơn, chỉ đạt khoảng 50%, hiện tượng quá tải trong lưới điện truyền tải vẫn chưa được khắc phục.

Phó Thủ tướng nhận định, nguyên nhân chính bị chậm là do năng lực hạn chế của các khâu, từ chủ đầu tư đến nhà thầu, tư vấn; về cơ chế chính sách trong chuẩn bị đầu tư và đầu tư cũng còn những bất cập. Công tác chạy thử, hiệu chỉnh các dự án nhiệt điện thường bị kéo dài hơn nhiều so với dự kiến, nhất là các nhà máy nhiệt điện đốt than khu vực miền Bắc.

Trong giai đoạn hiện nay, an ninh năng lượng vẫn là một trong những thách thức lớn của đất nước, có thể xuất hiện nguy cơ thiếu điện trong những năm tới. Bởi vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành phải cùng các doanh nghiệp trong ngành điện tháo gỡ các khó khăn để thực hiện được tiến độ đưa vào vận hành và khởi công các dự án nguồn điện năm 2009-2010.

Trong đó, lưu ý giải quyết cho được 3 vấn đề cơ bản trong quá trình phát triển của ngành điện là vốn đầu tư, giá bán điện và cung cấp nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương thẩm tra, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục các dự án cấp bách và cơ chế thực hiện dự án lưới điện trên địa bàn thành phố Hà Nội để đảm bảo cấp điện trong Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.