CCWG tuyển Trợ lý

Nhóm làm việc về biến đổi khí hậu tại Việt Nam (CCWG) cần tuyển Trợ lý, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới ông Vũ Quốc Anh qua email: anh.vuquoc@wwf.org.vn

Hạn chót nộp hồ sơ: 30/01/2019

Thông tin chi tiết xem tại đây