Nghiệm thu mô hình chăn nuôi bò thịt ở Đồng Nai

ThienNhien.Net – Sáng ngày 22/12, Dự án “Xây dựng mô hình phát triển chăn nuôi bò thịt cao sản phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại hai xã miền núi An Viễn, Đồi 61, huyện Trảng Bom, Đồng Nai” do kỹ sư Nguyễn Thị Thành – Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom làm chủ nhiệm đã được Hội đồng Khoa học Công nghệ đồng ý nghiệm thu với kết quả xếp loại B.


Mục tiêu của dự án là phát triển chăn nuôi bò thịt nhằm tăng thu nhập cho nông dân ở hai xã miền núi còn gặp nhiều khó khăn, đồng thời tạo ra một số lượng bê lai đáng kể có chất lượng cao thay thế dần cho đàn bò cái hiện nay ở địa phương có tầm vóc quá nhỏ và thay đổi tập quán sản xuất trong nông nghiệp.

Sau 3 năm thực hiện, dự án đã xây dựng được mô hình chăn nuôi bò thịt kết hợp trồng cỏ cao sản gồm 21 hộ ở 2 xã An Viễn và Đồi 61, phù hợp với vùng kinh tế miền núi, kém phát triển; đào tạo được 4 kỹ thuật viên về chăn nuôi thú y, tập huấn kỹ thuật cho 120 lượt hộ dân về kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng bò thịt cao sản.

Đây sẽ là nguồn lực quan trọng trong quá trình xây dựng và mở rộng quy mô sản xuất sau dự án. Dự án cũng tạo ra được 11 con bê cái và 15 bê đực giống hướng thịt để hỗ trợ cho các hộ khác trong xã.

Ngoài ra dự án cũng đã phối giống tinh bò Brahman cho 197 bò cái nền tại địa phương, đàn con lai sinh ra sẽ được chọn lọc làm nền nâng tầm vóc và chất lượng bò thịt.