Báo cáo đánh giá biến đổi khí hậu ở Việt Nam

ThienNhien.Net – Biến đổi khí hậu đã và đang gây ảnh hưởng đến cuộc sống của toàn nhân loại trên thế giới. Cộng đồng thế giới đang có những nỗ lực đáng kể trong cuộc chiến chống lại biến đổi khí hậu. Hội nghị thượng đỉnh Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP 15) cũng đã diễn ra từ 07-18/12/2009 tại thủ đô Copenhagen, Đan Mạch nhằm ký kết một thỏa thuận ngăn chặn tình trạng ấm lên toàn cầu, thay thế Nghị định thư Kyoto sẽ hết hiệu lực vào năm 2012.


Là một bán đảo thuộc khu vực nhiệt đới gió mùa Đông Nam Á, Việt Nam được xác định là một trong những quốc gia có nhiều khả năng chịu các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu (BĐKH). Trên thực tế Việt Nam đã có những biểu hiện của BĐKH về các yếu tố khí hậu cơ bản (nhiệt độ, lượng mưa…) cũng như các yếu tố thời tiết cực đoan (bão, mưa lớn, hạn hán…).

Theo kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam do Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố năm 2009, nhiệt độ tăng ít nhất 1,1 – 1,9oC, nhiều nhất 2,1 – 3,6oC; lượng mưa tăng ít nhất 1,0 – 5,2% và nhiều nhất từ 1,8 – 10,1%; mực nước biển dâng ít nhất 65 cm, nhiều nhất 100 cm so với trung bình thời kỳ 1980 – 1999. Tác động tiềm tàng BĐKH ở Việt Nam thể hiện trong tất cả các lĩnh vực chủ yếu: tài nguyên nước, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, năng lượng, giao thông vận tải, sức khỏe. Nhìn chung, tác động của biến đổi khí hậu là nghiêm trọng nhất đối với nông nghiệp và tài nguyên nước.

“Báo cáo đánh giá biến đổi khí hậu ở Việt Nam” do Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường (ISPONRE) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện (dưới sự hỗ trợ của UNEP) đã cung cấp bức tranh tổng quan về biến đổi khí hậu, các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và các biện pháp ứng phó của các quốc gia trên thế giới và Việt Nam.

Báo cáo là một trong những tài liệu quan trọng của Việt Nam đã được đưa ra tại sự kiện bên lề hội nghị COP15 cùng với các tài liệu khác như Chương trình Mục tiêu Quốc gia ứng phó với Biến đổi khí hậu; kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam, v..v. nhằm đưa ra bức tranh tổng quan về biến đổi khí hậu ở Việt Nam và là thông điệp kêu gọi các nỗ lực của cộng đồng thế giới cùng với Việt Nam chung tay chống lại biến đổi khí hậu.

Đây cũng là tài liệu tham khảo dành các nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học, nhà quản lý và tất cả những ai quan tâm đến cuộc chiến chống biến đổi khí hậu ở Việt Nam.