Tiền Giang: Được mùa tôm năm 2009

ThienNhien.Net – Năm 2009, điều kiện thời tiết, khí hậu tương đối thuận lợi cho hoạt động nuôi trồng thủy sản ở Tiền Giang. Bên cạnh đó, trình độ kỹ thuật của người nuôi ngày càng hoàn thiện, nên tình hình dịch bệnh xảy ra thấp so với các năm gần đây. Mặt khác, ý thức người dân về việc sản xuất có tính cộng đồng ngày càng được nâng cao, điều này được thể hiện qua số lượng các tổ quản lý cộng đồng ngày càng nhiều. Nhờ đó, vụ tôm năm nay ở Tiền Giang đã được cả mùa lẫn giá.


Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 14 tổ quản lý cộng đồng, là nơi trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất cũng như giám sát lẫn nhau trong việc xả nước thải, hạn chế tình trạng xả thải chưa qua xử lý, làm lây lan mầm bệnh. Các tổ quản lý cộng đồng bước đầu đã tạo điều kiện thuận lợi để tiếp thu các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đồng thời mỗi tổ đều có quy ước quản lý vùng nuôi. 

Với sự hỗ trợ tích cực từ các cơ quan chức năng và địa phương, các đơn vị trong ngành nông nghiệp đã thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật, chuyển giao khoa học công nghệ đến tận người nuôi.

Từ những thuận lợi kể trên, vụ tôm năm 2009 đã đạt sản lượng cao với diện tích nuôi tôm thiệt hại thấp. Năm 2009, diện tích tôm bị thiệt hại là 281,13 ha với 80,402 triệu giống, chiếm 6,1% trên tổng diện tích thả nuôi, giảm 8,9% so với năm 2008. Trong đó: diện tích tôm sú thâm canh là 215,39 ha với 51,088 triệu con và diện tích tôm sú quảng canh là 40ha với 1,95 triệu con, chiếm 6,39 % trên tổng diện tích nuôi tôm sú, giảm 8,2% so với năm 2008; diện tích tôm thẻ là 29,69 ha với 30,73 triệu con, chiếm 5,57 % trên tổng diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng, giảm 14,93% so với năm 2008. Tổng sản lượng tôm thu hoạch là 9.798 tấn, tăng 23% so với năm 2008. Trong đó: tổng sản lượng thu hoạch tôm sú thâm canh là 6.634 tấn, sản lượng thu hoạch tôm sú quảng canh là 1048,5 tấn, tăng 28% so với năm 2008; sản lượng thu hoạch tôm thẻ 2.116,4, tăng 6,5% so với năm 2008.

Năm nay, giá bán tôm thương phẩm cũng cao hơn năm trước nên nhiều hộ nuôi đạt lợi nhuận cao với giá bán tôm sú hiện nay dao động từ 110.000đ-115.000 đồng/kg loại tôm 40con/kg.

Do đã quan tâm đến việc áp dụng khoa học kỹ thuật để hạ giá thành sản phẩm (mua giống tại địa chỉ tin cậy, kiểm dịch giống, sử dụng chế phẩm sinh học, thả mật độ hợp lý, quản lý thức ăn tốt,…) nên số hộ nuôi tôm có lợi nhuận là 2.596 hộ, chiếm 73% trên tổng số hộ nuôi, so với năm 2008 số hộ có lợi nhuận là 1.259 hộ, chỉ chiếm 42% tổng số hộ thả nuôi. Trung bình người nuôi lời từ 20.000 – 25.000 đ/kg đối với tôm sú, khoảng 10.000-15.000 đ/kg đối với tôm thẻ chân trắng.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thua lỗ vụ tôm năm 2008 nên một số bà con phải thiếu nợ ngân hàng và không có vốn sản xuất, từ đó dẫn đến tổng diện tích thả tôm năm nay giảm. Năm 2009, tổng diện tích thả nuôi tôm là 4.423, giảm 8,4 % so với năm 2008. Trong đó, diện tích thả nuôi tôm sú thâm canh là 1.950,6 ha, giảm 7% so với năm 2008. Diện tích thả nuôi tôm thẻ là 532,44 ha, tăng 44% so với năm 2008. Diện tích thả nuôi tôm sú quảng canh là 2.046 ha, giảm 0,64% so với cùng kỳ năm 2008. Diện tích nuôi tôm giảm trong năm 2009 chủ yếu do bỏ trống (102 ha) và nuôi các thủy sản khác như rô phi, kèo, tôm càng xanh… (21,5 ha).