Thông điệp Ngày Quốc tế Người khuyết tật

ThienNhien.Net – Với mục tiêu hướng tới sự hòa nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống cho tất cả mọi người, và chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ trong tháng 09/2010, Ngày Quốc tế Người khuyết tật (03/12) năm nay đã lấy chủ đề là “Tạo sự hòa nhập cho Người khuyết tật trong Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ ”. Cũng nhân ngày này, Trung tâm Dịch vụ và Thông tin Người khuyết tật Bangladesh (CSID) đã gửi thông điệp tới tất cả mọi người trên toàn thế giới nhằm giúp người khuyết tật hòa nhập vào cộng đồng.


Thông điệp chỉ rõ, khi chúng ta càng lớn tuổi, chúng ta càng nhạy cảm với vấn đề khuyết tật, cả trước mắt và lâu dài. Ở hầu hết các nước, gần như cứ 10 người thì có 1 người là người khuyết tật vận động, khuyết tật tâm thần hoặc khuyết tật các giác quan. 1/4 dân số thế giới bị ảnh hưởng trực tiếp bởi vấn đề khuyết tật như những thành viên trong gia đình hay những người chăm sóc người khuyết tật.

Người khuyết tật gặp phải rất nhiều khó khăn. Họ thuộc số những người nghèo nhất và bị phân biệt đối xử nhiều nhất trong xã hội. Tuy vậy, họ vẫn kiên cường vươn lên và góp phần cùng nhân loại đạt được những thành tựu lớn .

Kinh nghiệm cho thấy, khi người khuyết tật được quyền tham gia và giữ vai trò dẫn dắt trong tiến trình phát triển, cả cộng đồng sẽ cùng phát triển. Những đóng góp của họ tạo ra cơ hội cho mọi người, cả những người khuyết tật và người không khuyết tật. Thông điệp trong Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ nêu rất rõ: Mục tiêu trọng tâm của chúng ta là giúp người khuyết tật hòa nhập vào cộng đồng và mục tiêu này là một yếu tố quan trọng để chúng ta đạt được Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ như định sẵn.

Liên Hiệp Quốc cũng đã vận động vì sự phát triển và nhân quyền toàn cầu dành cho tất cả chúng ta, đây cũng là vì các mục tiêu quan trọng: hòa bình, an ninh và sự thịnh vượng. Công ước của Liên Hiệp Quốc về Quyền của người khuyết tật đã có hiệu lực năm 2008, là một trong những công cụ quan trọng nhất để thúc đẩy mục tiêu này. Do đó, chúng ta cần tiếp tục thực hiện và phổ biến Công ước này.

Và cuối cùng, thông điệp từ Tổ chức CSID đã nói rõ rằng, Nhân ngày Quốc tế Người khuyết tật – 03/12, chúng ta hãy cam kết cùng nhau xóa bỏ những rào cản mà người khuyết tật phải đối diện hàng ngày, cùng nhau tạo sự hòa nhập và tiếp cận cho người khuyết tật đến với cộng đồng. Chúng ta hãy trao quyền cho họ và đó là một yếu tố không thể thiếu được trong tiến trình đạt được Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và Mục tiêu phát triển toàn diện đối với tất cả chúng ta.