Hội nghị tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc

ThienNhien.Net – Sáng 10/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc quý IV năm 2009 khu vực phía Bắc. Chủ trì và phát biểu đề dẫn, đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã nêu các vấn đề cần thảo luận tại Hội nghị, bao gồm: những bài học kinh nghiệm, kỹ năng tuyên truyền, đổi mới phương pháp tuyên truyền, nội dung, hình thức và tài liệu tuyên truyền về vấn đề biển, đảo và phân giới cắm mốc….


Tại Hội nghị, những nội dung cơ bản, phổ thông về biển, đảo đã được trao đổi làm cơ sở để tuyên truyền đến các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội, các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức xây dựng kinh tế biển, môi trường sinh thái biển; đấu tranh bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, góp phần gìn giữ hoà bình, hợp tác hữu nghị và phát triển của quốc gia vùng Biển Đông.

Hội nghị đã lắng nghe và thảo luận về các vấn đề: Luật Biển quốc tế và hệ thống pháp luật về biển, đảo của Nhà nước ta; những cơ sở pháp lý, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với các quần đảo trên biển Đông; khẳng định quan điểm của Đảng và Nhà nước ta trong việc giải quyết tranh chấp; nắm được ý nghĩa, nội dung và kết quả thực hiện các văn bản pháp lý về biển, đảo Việt Nam đã ký kết với các nước láng giềng, các nước có liên quan…

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã nêu những thành tựu phát triển kinh tế biển, đảo của các địa phương, các ngành và cả nước; định hướng về điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển; phát triển khoa học – công nghệ biển; bảo vệ môi trường biển, công tác dự báo, phòng chống và cảnh báo thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; nhiệm vụ đấu tranh chống các hiện tượng sai trái, tiêu cực, chống buôn lậu trên biển, đảo; phê phán các hành vi có tính chất phá hoại môi trường sinh thái biển, sự vi phạm chủ quyền, quyền tài phán vùng biển của nước ta; đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực cơ hội, thù địch xuyên tạc về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.

Ngoài ra, các nội dung như: Tình hình phân giới cắm mốc trên đất liền giữa Việt Nam và các nước láng giềng; An ninh biên giới và công tác vận động quần chúng phục vụ công tác phân giới, cắm mốc; Xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; Kết quả hoạt động thương mại biên giới giữa Việt Nam và các nước có chung biên giới năm 2008 và 6 tháng đầu năm 2009…, cũng được trình bày và thảo luận tại Hội nghị.

Trong tháng 10/2009, Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã tổ chức Hội nghị Tuyên truyền biển đảo và phân giới cắm mốc quý IV năm 2009 khu vực miền Trung tại Khánh Hoà và khu vực phía Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.