VRN kêu gọi đề xuất nghiên cứu cho năm 2010

Năm 2010, Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN) sẽ tiếp tục hỗ trợ các thành viên triển khai hoạt động nghiên cứu nhỏ tại các khu vực về chủ đề sông ngòi và thủy điện. Các thành viên có thể gửi một bản đăng ký đề xuất nghiên cứu và sơ yếu lý lịch về VRN để được xem xét. Hạn nhận đăng ký: 30/1/2010.


Chủ đề ưu tiên cho các đề tài nghiên cứu nhỏ năm 2010 sẽ tập trung vào:

1. Ô nhiễm sông ngòi

2. Ảnh hưởng, tác động của Đập thủy điện đối với vùng hạ lưu (nguồn nước tưới tiêu, nơớc sinh hoạt, sinh kế, đa dạng sinh học…)

Dự kiến ít nhất 3 đề tài phù hợp và xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn thực hiện trong năm 2010. Nguồn kinh phí tối đa cho mỗi đề tài dự kiến là 45 triệu đồng Việt Nam.  Yêu cầu đối với người đăng ký chủ nhiệm đề tài cần có ít nhất 5 năm kinh nghiệm công tác  và đã tham gia vào hoạt động nghiên cứu.

Thời gian thực hiện: từ 1/4/2010 đến 30/11/2010 (có quy trình thực hiện gửi kèm theo)

Ban điều hành VRN kêu gọi các thành viên có quan tâm và có ý tưởng nghiên cứu liên quan tới 2 chủ đề trên, xây dựng và gửi đề xuất về Văn phòng VRN theo địa chỉ email: rivervietnam@gmail.com hoặc theo địa chỉ: Phòng 801, toà nhà HACISCO, số 15 ngõ 107 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.  Hạn cuối cùng nhận đăng ký và đề xuất nghiên cứu nhỏ là ngày 30/1/2010

Hồ sơ gửi đề xuất bao gồm:

1. Đề xuất nghiên cứu (theo form của VRN gửi kèm)

2. Sơ yếu lý lịch khoa học của chủ nhiệm đề tài

Lưu ý: để kịp thời hỗ trợ thành viên nâng cao năng lực thực hiện nghiên cứu. VRN sẽ tổ chức một khóa hướng dẫn về phương pháp nghiên cứu cho một số thành viên đăng ký đề tài và thành viên trẻ có nhu cầu trong khoảng 2 tuần đầu thàng 1 năm 2010. Thông tin chi tiết sẽ thông báo sau. 

Những tài liệu được gửi kèm theo:

– form viết đề xuất

– Quy trình thực hiện nghiên cứu nhỏ.

Liên hệ theo địa chỉ: 

Vietnam Rivers Network (VRN)
Suite 801, Building HACISCO, No.15, Lane 107, Nguyen Chi Thanh Road, Hanoi, Vietnam
Tel: 84.04.7730828
Fax: 84.04.7739491
Email: rivervietnam@gmail.com