ILO tuyển Điều phối viên

Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam (ILO) đang tuyển 01 Điều phối viên cấp tỉnh, làm việc tại TP.HCM và An Giang.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email hanoi@ilo.org

Hạn cuối nộp hồ sơ: 13/10/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.