Tập huấn nuôi trồng thủy sản an toàn

ThienNhien.Net – Vừa qua, trong 3 ngày từ 26 – 28 /11/2009, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đã tổ chức tập huấn về nuôi trồng thủy sản theo hướng vệ sinh an toàn thực phẩm cho 60 cán bộ kỹ thuật của hệ thống Khuyến nông thành phố.


Qua tập huấn, học viên đã được các giảng viên của Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I giới thiệu về lợi ích của vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) trong nuôi trồng thủy sản. Nhằm phát huy lợi ích đó, giảng viên đã hướng dẫn những kỹ thuật trong nuôi trồng thủy sản đảm bảo VSATTP cũng như các quy trình công nghệ nuôi thủy sản đảm bảo VSATTP, kỹ thuật xây dựng và cải tạo hệ thống nuôi, cách chọn giống, mật độ thả, thức ăn và cách bảo quản thức ăn, cách quản lý về sức khỏe thủy sản cho đến khâu thu hoạch.

Ngoài ra, học viên còn được thực hành hướng dẫn phân tích các tác động của môi trường sinh thái đến quá trình nuôi trồng thủy sản và cách nhận biết những dấu hiệu của một số bệnh gây hại trong quá trình nuôi trồng.

Kết thúc khóa học, học viên được nâng cao trình độ và có thêm kinh nghiệm cho việc hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng thủy sản đảm bảo VSATTP cho bà con nông dân ở địa phương mình.