Nâng cao thị trường cho thủy sản nuôi trồng bền vững

ThienNhien.Net – Nhằm hỗ trợ thủy sản nuôi trồng bền vững từ Khu dự trữ sinh quyển (DTSQ) Châu thổ Sông Hồng tiếp cận thị trường hiệu quả hơn, Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng (MCD) đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường Nam Định tổ chức Hội thảo “Giải pháp nâng cao tiếp cận thị trường sản phẩm mô hình nuôi trồng thủy sản bền vững Khu DTSQ Sông Hồng” vào ngày 27/11/2009 tại thành phố Nam Định.


Trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ cộng đồng nghèo ven biển phát triển sinh kế bền vững và bảo vệ môi trường” do cộng đồng Châu Âu tài trợ, MCD đã hợp tác với địa phương triển khai mô hình tổ hợp tác nuôi ngao bền vững tại xã Giao Xuân (Giao Thủy, Nam Định) và kết hợp nuôi tôm sú, cá rô phi tại xã Nam Phú (Tiền Hải, Thái Bình).

Hội thảo hướng tới việc giới thiệu tổng quan thị trường sản phẩm thủy sản của Việt Nam (tập trung vào ngao, tôm sú, rô phi), những đặc trưng của việc sản xuất và kinh doanh sản phẩm địa phương. Trình bày của nhóm nghiên cứu dựa trên phân tích chuỗi giá trị, thảo luận, tìm kiếm các giải pháp nâng cao tiếp cận thị trường cho các sản phẩm này.

Hội thảo có sự tham gia tích cực của hơn 80 người từ các sở, ban ngành của tỉnh Nam Định, Thái Bình; các cơ quan nghiên cứu; Hiệp hội chế biến thủy sản VASEP; Nhóm Nòng cốt Nuôi trồng Thủy sản Bền vững tại Giao Xuân, Nam Phú; đại diện các doanh nghiệp, cũng như các cơ quan truyền thông Trung ương và địa phương.