Còn 245 công ty nông, lâm nghiệp không phải trả tiền thuê đất

ThienNhien.Net – Các công ty này cần đổi mới căn bản cơ chế quản lý đất đai, tài nguyên rừng và nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

“Các địa phương tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị” là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại hội nghị toàn quốc về triển khai Nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp diễn ra sáng 15/7 tại Hà Nội.

Tại hội nghị, các đại biểu đều đồng tình với nhận định: Thực hiện Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ trong triển khai Nghị định có ý nghĩa rất quan trọng trong phát huy hiệu quả các công ty nông, lâm nghiệp khi các công ty này đang nắm giữ 8 triệu ha đất rừng nhưng hiệu quả hoạt động còn yếu, chưa tương xứng với tiềm năng.

Hiện cả nước có 319 công ty nông, lâm nghiệp đã được sắp xếp lại (không kể các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng), trong đó chỉ có 74 trong tổng số 319 công ty đã chuyển sang thuê đất theo quy định pháp luật, với tổng diện tích 460.000 ha. Các trường hợp còn lại vẫn đang sử dụng dưới hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Nông trường Mộc Châu (Ảnh: Đồng Hoàng/panoramio.com)
Nông trường Mộc Châu (Ảnh: Đồng Hoàng/panoramio.com)

Một số ý kiến đề xuất: Trong quá trình đổi mới, sắp xếp công ty nông, lâm nghiệp cần tổng kết, đánh giá đúng hiện trạng và nguyên nhân tồn tại trong quản lý sử dụng đất hiện nay tại các nông, lâm trường quốc doanh. Đối với những công ty hoạt động thua lỗ kéo dài, quản lý lỏng lẻo để đất đai bị lấn chiếm, tranh chấp kéo dài thì kiên quyết giải thể…
Ông Phạm Quốc Doanh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Trung ương nêu ý kiến: Liên quan trực tiếp đến thành công trong sắp xếp đổi mới các nông, lâm trường là vấn đề tổ chức chỉ đạo thực hiện, trong đó vấn đề tổ chức chỉ đạo thực hiện thì quan trọng vẫn là yếu tố con người. Vai trò chỉ đạo lãnh đạo của các cấp ủy đảng chính quyền địa phương cũng như là sự vào cuộc của hệ thống chính trị ở các địa phương cũng như các Bộ, ngành liên quan quyết định đến sự thành công của Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nêu rõ: Mục tiêu cơ bản Chương trình của Chính phủ triển khai Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị là đổi mới căn bản cơ chế quản lý, quản trị công ty, quản lý chặt chẽ đất đai, tài nguyên rừng và nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong sắp xếp, đổi mới hoạt động công ty nông, lâm nghiệp; cần phải có quy hoạch tổng thể về đất các công ty nông, lâm nghiệp gắn với việc quản lý, sử dụng, bảo vệ phát triển rừng, trên cơ sở này tiếp tục duy trì và hình thành vùng phát triển nông lâm nghiệp quy mô lớn.

Bên cạnh đó cần xử lý hài hòa mối quan hệ giữa người dân và doanh nghiệp lâm nghiệp tạo động lực cho sự phát triển góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Bộ NN&PTNT phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ LĐ,TB&XH hướng dẫn các địa phương các vấn đề liên quan đến quản lý sử dụng đất trong quá trình đổi mới sắp xếp các công ty nông, lâm nghiệp.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chỉ rõ: “Phải rà soát lại chức năng nhiệm vụ của các công ty nông, lâm nghiệp bằng cách thực hiện đối với từng công ty, tiến lên đến Tập đoàn, lên đến các cấp ở địa phương, lên đến Bộ, Chính phủ. Xác định việc sắp xếp đổi mới cũng như lập phương án tái cơ cấu từng công ty giống như là tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước”.