“Cẩm nang” về Biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Mới đây, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật vừa cho ra mắt bạn đọc cuốn tài liệu có tiêu đề “Một số điều cần biết về BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU” do GS.TSKH Trương Quang Học và GS.TSKH Nguyễn Đức Ngữ biên soạn. Cuốn sách được Hội đồng khoa học của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) thẩm định, hoàn thiện với sự tài trợ của Liên hiệp Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam (VUSTA).


Mặc dù được trình bày khá đơn giản, trên 154 trang giấy khổ nhỏ (14,5×20,5 cm), nhưng cuốn sách đã cung cấp cho người đọc rất nhiều khái niệm cơ bản và những thông tin mới liên quan đến biến đổi khí hậu toàn cầu, từ việc điều tra nghiên cứu đến quy hoạch chiến lược và các vấn đề quản lý.

Cuốn “Một số điều cần biết về BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU” gồm 3 phần chính: Khái quát về biến đổi khí hậu toàn cầu; Biến đổi khí hậu ở Việt Nam và Bạn có thể làm gì để giảm nhẹ biến đổi khí hậu (BĐKH) .

Trong mỗi phần này không đưa ra những luận điểm, những kết quả nghiên cứu khái quát của các nhà khoa học trên thế giới, mà còn chứa đựng nhiều nội dung phong phú về BĐKH. Từ việc chỉ ra những nguyên nhân, kèm theo những kịch bản về BĐKH sẽ xảy ra, các tác giả còn chứng minh rõ những tác động của nó đến các hệ sinh thái, các nguồn tài nguyên, các lĩnh vực, khu vực cụ thể trên thế giới và ở nước ta.

Đặc biệt, trong cuốn sách này, các tác giả không chỉ giới thiệu về Công ước khung của Liên hợp quốc về BĐKH mà nước ta tham gia; Kế hoạch ứng phó với BĐKH ở Việt Nam; Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với BĐKH, mà còn giới thiệu về 5 lĩnh vực cụ thể mà tất cả mọi người đều có thể tham gia, góp phần làm giảm nhẹ những tác động tiêu cực của BĐKH .

Vì thế, đây không chỉ là tài liệu tham khảo cần thiết của các nhà khoa học thuộc các Hội thành viên của VACNE, mà nó còn là cuốn “Cẩm nang” cung cấp kiến thức về BĐKH cho cán bộ làm công tác truyền thông bảo vệ môi trường ở cơ sở, cũng như các giáo viên bậc Trung học phổ thông.