Cần bảo vệ quần thể chà vá chân xám ở Quảng Nam

ThienNhien.Net – Chà vá chân xám (<i>Pygathrix cinerea</i>) là một trong các loài thú đặc hữu và nguy cấp của Việt Nam, với vùng phân bố giới hạn ở các tỉnh Nam Trung Bộ. Trong đó, khu vực Hòn Mỏ, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi được đánh giá là một trong những vùng phân bố quan trọng nhất của chà vá chân xám ở Việt Nam, với ít nhất 15 đàn.


Tuy nhiên, những nghiên cứu gần đây cho thấy, vùng sống của loài chà vá ở Quảng Nam không còn nhiều, đặc biệt bị phân mảnh nghiêm trọng. Tình trạng săn bắt và khai thác gỗ bất hợp pháp ở nơi đây cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự đa dạng và của quần thể đặc biệt này.

Theo điều tra mới nhất về đa dạng sinh học ở Quảng Nam, trong số 11 loài linh trưởng ở đây, có 2 loài chà vá đang trong tình trạng nguy cấp là chà vá chân xám và chà vá chân nâu.

Vì vậy, để bảo vệ được quần thể chà vá ở Nông Sơn, cần tăng cường các hoạt động tuyên truyền giáo dục bảo tồn cho cộng đồng và xây dựng các cam kết bảo tồn thiên nhiên. Đặc biệt, cần có hoạt động giám sát sự phát triển của quần thể chà vá để can thiệp và xây dựng các phương án bảo tồn thích hợp cho quần thể quan trọng này.