Hà Nội hỗ trợ Mozambique trồng lúa nước

ThienNhien.Net – Theo Giám đốc Trung tâm Giống cây trồng Hà Nội – Nguyễn Bá Sướng, ngày 06/10, Trung tâm đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giao nhiệm vụ triển khai xây dựng và thực hiện dự án hợp tác phát triển trồng lúa nước tại nước Cộng hòa Mozambique.


Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng thống nhất chủ trương đầu tư và giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài chính thành phố cùng các ngành liên quan phối hợp đề xuất nội dung, chương trình dự án trình Ủy ban xem xét, phê duyệt để sớm khởi động dự án.

Chương trình Hợp tác phát triển trồng lúa nước tại Cộng hòa Mozambique gồm chương trình hợp tác 3 bên là Hà Nội-Việt Nam, Mozambique và Nhật Bản, cùng chương trình hợp tác song phương Hà Nội và Bộ Nông nghiệp Mozambique.

Các chương trình hợp tác này đều nhằm giúp nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trồng lúa tại một số địa phương thuộc Cộng hòa Mozambique, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và phát triển ngành nghề mới cho nông dân Mozambique; đồng thời từng bước đảm bảo nhu cầu lương thực và tiến tới xuất khẩu gạo trong khu vực Châu Phi.

Riêng với chương trình hợp tác song phương giữa Hà Nội và Bộ Nông nghiệp Mozambique, Hà Nội có trách nhiệm khảo sát, thẩm định và trình cấp trên của 2 nước để thống nhất duyệt dự án, quản lý điều hành dự án.

Dự kiến, các cán bộ nông nghiệp của Hà Nội sẽ chuyển giao khoa học kỹ thuật, tập huấn, đào tạo, nâng cao kiến thức sản xuất nông nghiệp cho cán bộ, nông dân của vùng Macia, tỉnh Gaza của Mozambique và cung cấp nguồn giống lúa tốt, chất lượng cao phù hợp với yêu cầu đất đai thổ nhưỡng của nước này.

Các chuyên gia nông nghiệp Hà Nội sẽ thực hiện “3 cùng” là cùng sống, cùng làm việc và cùng thu hoạch với cán bộ và nông dân Macia để chuyển giao nhanh nhất, hiệu quả nhất các tiến bộ kỹ thuật trồng lúa nước, góp phần bảo đảm nhu cầu lương thực cho người dân Mozambique và tiến tới xuất khẩu lương thực.

Theo ông Nguyễn Bá Sướng, dự kiến hiệu quả đạt được của các chương trình hợp tác này là năng suất trồng lúa của người dân Mozambique sẽ tăng lên gấp 2 đến 3 lần so với hiện nay, đời sống người dân vì vậy sẽ được nâng lên.

Bên cạnh đó, từ hiệu quả của chương trình hợp tác có thể từng bước thực hiện việc xuất khẩu lao động để đưa nông dân, công dân Việt Nam sang thuê đất sản xuất, kinh doanh tại Mozambique.