Thi đua xây dựng nền nông nghiệp chất lượng cao

ThienNhien.Net – Cuối tuần qua, tại tỉnh Bắc Ninh, khối Sở NN&PTNT 10 tỉnh, TP vùng Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) gồm Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Ninh Bình và Hà Nội cùng ký giao ước thi đua năm 2009.

Các tỉnh cam kết phấn đầu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch trong năm, tổ chức tốt hoạt động sản xuất nông nghiệp, giải quyết những vấn đề nóng như phòng chống dịch bệnh, thiên tai bão lụt, vệ sinh an toàn thực phẩm. Bên cạnh những tiêu chí đặc thù của ngành Nông nghiệp, các đơn vị còn đăng ký thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, cải cách hành chính…

Dự và chứng kiến lễ ký kết giao ước thi đua, Chủ tịch Công đoàn ngành NN&PTNT Bạch Quốc Khang đánh giá cao sáng kiến tổ chức thi đua giữa các tỉnh, TP trong từng khu vực. Đây vừa là động lực, vừa là dịp chia sẻ kinh nghiệm quản lý nhà nước đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn giữa các tỉnh, TP trong vùng.

Tuy nhiên, để tránh nội dung thi đua mang tính hình thức, sáo rỗng, ông Bạch Quốc Khang cũng nhấn mạnh cần có hình thức kiểm tra, đánh giá chặt chẽ để làm căn cứ bình xét thi đua hàng năm của từng đơn vị.