WB phê duyệt 321,5 triệu USD giúp Việt Nam chuyển đổi số và tăng cường năng lượng xanh

Ngày 30-6, Ngân hàng Thế giới (WB) thông báo phê duyệt hai Chương trình chính sách phát triển (DPO) với tổng giá trị 321,5 triệu USD nhằm hỗ trợ các nỗ lực phục hồi của Việt Nam.

Giảm phát thải carbon thông qua triển khai phương tiện xanh là một trong những trọng tâm của chương trình hỗ trợ lần này.

Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Carolyn Turk cho biết, đại dịch Covid-19 đã cho thấy Việt Nam cần phải đẩy mạnh cải cách nếu muốn đạt được mục tiêu trở thành nền kinh tế có thu nhập cao vào năm 2045. “Việt Nam không những phải quản lý tốt những tác động trước mắt do đại dịch gây ra mà còn cần xây dựng nền tảng cho sự phục hồi xanh trong dài hạn”, bà C.Turk nhấn mạnh.

Với quan điểm đó, hai chương trình DPO lần này được thiết kế để hỗ trợ Chính phủ Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh trong nỗ lực tăng cường quản trị đô thị và thúc đẩy phục hồi toàn diện, dựa trên chuyển đổi số và bền vững. Nguồn tài trợ chương trình DPO dành cho Chính phủ Việt Nam đến từ Hiệp hội Phát triển quốc tế (IDA). Nguồn tài trợ chương trình DPO dành cho thành phố Hồ Chí Minh là từ Ngân hàng Tái thiết và phát triển quốc tế (IBRD).

Theo WB Việt Nam, khoản tín dụng đầu tiên trị giá 221,5 triệu USD tập trung vào hỗ trợ các hành động chính sách giúp phục hồi toàn diện hơn, từ chính phủ điện tử và năng lượng tái tạo cho tới hỗ trợ dịch vụ chăm sóc trẻ và thanh toán di động. Qua việc nâng cao khả năng tiếp cận với dịch vụ chăm sóc trẻ có chất lượng với chi phí hợp lý, hỗ trợ chính sách này sẽ giúp giải quyết một trong những rào cản lớn nhất đối với vấn đề bình đẳng giới tại các khu công nghiệp. Việc hỗ trợ phát triển thanh toán di động nhằm tăng khả năng tiếp cận với các dịch vụ tài chính cho các hộ gia đình chưa có tài khoản ngân hàng, vốn vẫn chiếm đa số tại Việt Nam.

Chương trình thứ hai, sử dụng khoản vay 100 triệu USD, hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy việc sử dụng dữ liệu không gian tích hợp và minh bạch cho quản lý đô thị. Chương trình này cũng  được thiết kế để tăng cường quản lý nợ và tài sản công, và cải thiện hoạt động cung cấp các dịch vụ ưu tiên của thành phố.

Chương trình hướng tới giúp thành phố giảm thiểu mức độ dễ bị tổn thương đối với biến đổi khí hậu, thông qua tăng cường tính minh bạch về quy hoạch phân khu có tính đến yếu tố khí hậu, mở rộng mạng lưới thoát nước và dự kiến chuyển đổi ​​từ phương tiện giao thông cá nhân sang phương tiện giao thông công cộng ít phát thải carbon hơn. Chương trình này cũng thúc đẩy bình đẳng giới bằng cách khuyến khích phụ nữ và trẻ em gái sử dụng phương tiện giao thông công cộng do khả năng kết nối và an toàn cá nhân đều được nâng cao.