Thực hành quản lý cây gỗ quý hiếm

ThienNhien.Net – Vừa qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai đã phối hợp với văn phòng Quỹ quốc tế Bảo vệ thiên nhiên (WWF) tổ chức Hội thảo giới thiệu thành quả bước đầu của dự án nghiên cứu thực hành quản lý tốt hơn đối với cây gỗ quý hiếm trong rừng tự nhiên thuộc khu Bảo tồn Thiên nhiên Di tích Vĩnh Cửu và Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú.


Dự án nghiên cứu cho biết, công tác quản lý tài nguyên rừng như hiện nay chưa đáp ứng việc cung cấp thông tin cụ thể của từng loại cây rừng đang sinh trưởng trong rừng tự nhiên.

Mới đây, phần mềm quản lý các cây gỗ quý hiếm của Tiến sĩ Đinh Quang Diệp – Phó Trưởng Khoa Môi trường và Tài nguyên, Đại học Nông Lâm TP.HCM đã bước đầu thống kê 21 loài tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Di tích Vĩnh Cửu và Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú, Đồng Nai. 21 loài này đều nằm trong Sách đỏ của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), trong đó có hai loài đặc hữu và 6 loài có tên trong Sách đỏ Việt Nam.

Phần mềm này giúp nâng cao công tác quản lý tài nguyên rừng tại địa phương, phục vụ công tác bảo tồn và nhu cầu du lịch sinh thái.