Vietnet-ICT tuyển Cán bộ Tài chính – Kế toán

Trung tâm Công nghệ Thông tin -Truyền thông Vietnet (Vietnet-ICT) cần tuyển Cán bộ Tài chính – Kế toán, làm việc tại Hà Nội

Quý độc giả quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây 

Hạn cuối hồ sơ: 15/03/2022