WVV tuyển nhiều vị trí

Tổ chức World Vision Vietnam (WVV) cần tuyển 01 Điều phối viên và 02 Cán bộ dự án cho Dự án Phòng chống buôn bán trẻ em và phụ nữ, làm việc tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Thông tin chi tiết và cách thức hộp hồ sơ, vui lòng xem tại đây.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 28/02/2020