WWF tuyển Giám đốc Tài chính

Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) đang tuyển 01 Giám đốc Tài chính, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm gửi thư xin việc, CV và các bằng cấp liên quan bằng Tiếng Anh đến địa chỉ email vacancy@wwfgreatermekong.org trước ngày 08/10/2016.

Thông tin chi tiết xem tại đây.