VCF tuyển cán bộ

Quỹ Bảo tồn Việt Nam (VCF) là một trong 04 hợp phần của Dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp do Quỹ Môi trường toàn cầu, Cộng đồng Châu Âu và Quỹ Ủy thác ngành lâm nghiệp tài trợ. Cục Kiểm Lâm/Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là cơ quan thực hiện hợp phần này. Hiện tại VCF đang có nhu cầu tuyển dụng những ứng cử viên năng động và có trình độ cho các vị trí sau:


1. Chuyên gia thể chế- Trưởng nhóm (04 tháng)
Yêu cầu:
– Trình độ: Tối thiểu có bằng Thạc sĩ, có chuyên môn và kinh nghiệm về lâm nghiệp và bảo tồn.
– Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm, trong đó có ít nhất 5 năm làm về lâm nghiệp và bảo tồn thiên nhiên và có phương pháp tham gia về bảo tồn và quản lý rừng bền vững. Có kinh nghiệm về việc kiểm tra, phân tích và đánh giá các vấn đề liên quan đến thể chế của việc lập kế hoạch, tổ chức, quản lý rừng đặc dụng.
– Kỹ năng và năng lực: Có kiến thức về các vấn đề thể chế, xử lý công việc và đánh giá các yêu cầu về các kỹ năng cần thiết, ưu tiên biết tiếng Anh.
– Các yêu cầu khác: có kinh nghiệm làm việc trong các dự án lớn hoặc các dự án có nhiều nhà tài trợ là một lợi thế;

2. Chuyên gia quản lý và tổ chức (03 tháng)
– Trình độ: Tối thiểu có bằng Thạc sĩ về lâm nghiệp/Bảo tồn, có kinh nghiệm về tổ chức, quản lý và lập kế hoạch bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và có kinh nghiệm liên quan đến chuyên môn thực tế.
– Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm, trong đó có ít nhất 5 năm làm về lâm nghiệp và bảo tồn thiên nhiên và có phương pháp tham gia về bảo tồn và quản lý rừng bền vững.
– Kỹ năng và năng lực: Có kiến thức về các vấn đề thể chế, xử lý công việc và đánh giá các yêu cầu về các kỹ năng cần thiết, ưu tiên biết tiếng Anh.

3. Chuyên gia Bảo tồn (03 tháng)
– Trình độ: Tối thiểu có bằng Thạc sĩ về lâm nghiệp/Sinh học, có kinh nghiệm về bảo tồn, quản lý đa dạng sinh học và lập kế hoạch quản lý và bảo vệ rừng.
– Kinh nghiệm: Ít nhất có 05 năm kinh nghiệm về bảo tồn thiên nhiên, có kinh nghiệm về giám sát các dự án Bảo tồn hoặc dự án phát triển rừng; phân biệt các loại rừng, đa dạng sinh học và phát triển rừng đặc dụng.
– Kỹ năng và năng lực: Kỹ năng phân tích, tổ chức và trình bày; kỹ năng giao tiếp và phối hợp tốt; ưu tiên giỏi tiếng Anh.

4. Thư ký/Trợ lý
– Trình độ: Tối thiểu có bằng Thạc sĩ, có kinh nghiệm về quản lý và hỗ trợ các dự án về quản lý và bảo tồn thiên nhiên.
– Kinh nghiệm: Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm về bảo tồn thiên nhiên và có hiểu biết về quản lý dự án bảo tồn và phát triển rừng.
– Kỹ năng và năng lực: Kỹ năng phân tích, tổ chức và trình bày; kỹ năng giao tiếp và phối hợp tốt; giỏi vi tính, hiểu tiếng Anh.

5. Trưởng nhóm- Chuyên gia Kinh tế Lâm nghiệp/ chuyên gia Rừng đặc dụng có kinh nghiệm về kinh tế
– Trình độ: Tối thiểu Thạc sĩ Kinh tế Nông nghiệp hoặc Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên, Phát triển Kinh tế, Kinh tế Lâm nghiệp hoặc Kinh tế Xã hội.
– Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm, trong đó có ít nhất 5 năm kinh nghiệm quản lý phát triển nông thôn hoặc phát triển ngành lâm nghiệp hoặc các dự án bảo tồn rừng; có nhiều kinh nghiệm về các vấn đề liên quan đến kinh tế và các quy trình hiện hành của chính phủ, bao gồm các vấn đề về pháp lý và phát triển nông thôn bền vững.
– Kỹ năng và năng lực: Kỹ năng phân tích, tổ chức, viết báo cáo và tiếng Anh tốt.

6) Chuyên gia Phân tích Thị trường/Tài chính/Kinh tế
– Trình độ: Tối thiểu Thạc sĩ về Kinh tế, Tài chính và Kinh tế, Kinh tế Phát triển hoặc Kinh tế Xã hội.
– Kinh nghiệm: Hơn 10 năm kinh nghiệm, trong đó có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc tại các ví trí liên quan đến tài chính và kinh tế, trong đó có kinh nghiệm liên quan đến du lịch là một lợi thế; Có kinh nghiệm phù hợp về phân tích thị trường, các vấn đề tài chính và kinh tế; Có kinh nghiệm về các vấn đề thể chế, hệ thống tài chính của chính phủ, các phương pháp quốc tế về phát triển dựa vào cộng đồng và kiến thức về các loại hình du lịch khác nhau sẽ là một lợi thế.
– Kỹ năng và năng lực: Có khả năng tổ chức và tiến hành các cuộc điều tra chi tiết, quy mô nhỏ, kỹ năng phân tích, tổ chức, viết báo cáo và tiếng Anh tốt.

Địa điểm: Các vị trí trên làm việc ở Hà Nội và đi hiện trường tới các vùng sâu vùng xa.

Ban thư ký mời ứng cử viên đủ tiêu chuẩn gửi đơn và các thông tin có liên quan: CV/sơ yếu lý lịch mô tả chi tiết các kinh nghiệm trước đây (bằng tiếng Việt và Anh kèm 2 ảnh 4 x 6), photocopy các văn bằng có liên quan.

Các ứng cử viên sẽ được tuyển chọn theo thủ tục được quy định trong Hướng dẫn của Ngân hàng thế giới về: Lựa chọn và tuyển dụng chuyên gia thuộc các dự án của Ngân hàng thế giới tháng 1/1997, sửa đổi vào 5/2002.

Những ứng cử viên quan tâm có thể tìm hiểu thêm thông tin về dự án tại các địa chỉ dưới đây hoặc vào trang web: www.kiemlam.org.vn

Đơn xin tuyển và các giấy tờ liên quan phải gửi về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 24/9/2009. Chỉ thông báo mời phỏng vấn những hồ sơ được chọn, không trả lại hồ sơ đã gửi.

Hồ sơ gửi về địa chỉ:
Đỗ Thanh Hường,
Ban thư ký VCF
Tầng 4, Nhà A3- Cục Kiểm Lâm
Số 2 Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: 84-043-7345168; Fax: +84-043-7346720
Email: huongvcf@gmail.com