Ứng dụng công nghệ cao trong các doanh nghiệp

ThienNhien.Net – Vừa qua, tại Hà Nội, Tạp chí Tia Sáng (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã tổ chức tọa đàm "Ứng dụng công nghệ cao trong các doanh nghiệp", với sự tham gia của các doanh nghiệp bước đầu ứng dụng thành công công nghệ cao trong sản xuất và đông đảo các nhà khoa học trong nước.


Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã thống nhất cho rằng, công nghệ cao phải có hàm lượng cao về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tạo ra sản phẩm có chất lượng, có tính năng vượt trội, thân thiện với môi trường. Khi ứng dụng công nghệ cao vào doanh nghiệp sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành ngành sản xuất, dịch vụ mới hoặc hiện đại hóa ngành sản xuất, dịch vụ hiện có. Đây là yếu tố quan trọng quyết định việc hình thành ngành sản xuất, dịch vụ mới có sức cạnh tranh và hiệu quả kinh tế – xã hội cao.

Để thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao ở Việt Nam có hiệu quả, các doanh nghiệp đã chia sẻ những kinh nghiệm đưa đến thành công khi đổi mới công nghệ và thẳng thẳn đề xuất những chính sách khi ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn nước ta.

Ông Lý Ngọc Minh, Tổng giám đốc Công ty TNHH Minh Long 1 đánh giá cao vai trò của doanh nghiệp trong quá trình đổi mới công nghệ. Bởi vì, chỉ có doanh nghiệp mới biết mình muốn gì, năng lực thực tế như thế nào khi tiến hành đổi mới, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất kinh doanh. Do đó, chính sách đổi mới công nghệ, phải được nhà nước ưu tiên hàng đầu, vì làm tốt chính sách này nó sẽ giúp doanh nghiệp tạo ra của cải vật chất, tiết kiệm tiền của và chi phí lao động.

Ông Nguyễn Tăng Cường, Giám đốc Xí nghiệp cơ khí Quang Trung (Ninh Bình), đơn vị hàng đầu về cơ khí chế tạo thiết bị nâng hạ của Việt Nam đã nhấn mạnh: cần nhanh chóng xây dựng thông tư hướng dẫn để Luật công nghệ cao đi vào cuộc sống. Bộ Khoa học và Công nghệ cũng nên thành lập một trung tâm mua bán, chuyển giao công nghệ đến các doanh nghiệp.

Ngoài ra, khi đưa sản phẩm khoa học công nghệ từ phòng nghiên cứu vào ứng dụng tạo ra sản phẩm trên thị trường, cần có sự hỗ trợ ban đầu của Nhà nước. Đó là công bố rộng rãi thông tin về các kết quả nghiên cứu ứng dụng và đổi mới công nghệ thuộc các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia, khuyến khích chính sách nhà nước và doanh nghiệp cùng góp vốn triển khai ứng dụng công nghệ mới.