Mô hình dịch vụ môi trường ở Quảng Trị

ThienNhien.Net – Theo đánh giá của lãnh đạo huyện Hải Lăng (Quảng Trị), sau 6 tháng hoạt động, Hợp tác xã dịch vụ vệ sinh môi trường thị trấn Hải Lăng (HTX dịch vụ VSMT) đã phát huy hiệu quả, trở thành đơn vị chủ chốt trong công tác VSMT đô thị, góp phần xây dựng thị trấn Hải Lăng xanh-sạch-đẹp. Đây là mô hình HTX dịch vụ VSMT đầu tiên và duy nhất hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.


Ông Nguyễn Văn Khởi – Chủ nhiệm HTX cho biết, HTX có 13 xã viên, gồm bộ phận chuyên trách trực tiếp làm VSMT và bộ phận quản lý, giao dịch, thu lệ phí… Kinh phí ban đầu cho hoạt động HTX dựa vào nguồn đầu tư từ ngân sách của UBND huyện Hải Lăng và nguồn tài trợ của Chương trình Phát triển nông thôn (của Phần Lan). HTX đã trang bị xe ô tô chở rác, xe kéo cầm tay, máy cắt cỏ, máy phun hoá chất, thiết bị bảo hộ lao động; thu gom rác đúng chỗ quy định; cắt tỉa cành cây, nhổ bỏ cỏ lấn đường; hợp đồng với từng gia đình, cơ quan xén thảm cỏ hay tỉa cành cây bóng mát.

Bên cạnh đó, HTX cũng đã ký hợp đồng với các doang nghiệp ở Cụm công nghiệp-làng nghề Diên Sanh để thu gom rác, rác thải được chở đến nơi quy định và xử lý theo quy trình để bảo đảm vệ sinh môi trường chung.

Nhờ hoạt động hiệu quả và làm tốt công tác tuyên truyền về VSMT, khách hàng của HTX ngày một nhiều với 75% số hộ gia đình và cơ quan trong thị trấn, không những tăng nguồn thu mà Hải Lăng cũng xanh-sạch-đẹp hơn. Nhiều xã viên trước còn nghi ngờ, nay đã vững tâm hơn, hăng hái tham gia khi HTX cổ phần hoá; 100% xã viên đều có bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội từ ngày thành lập HTX.

Từ mô hình điển hình đầu tiên, nhiều đơn vị hành chính thị trấn, xã thôn trong tỉnh Quảng Trị đang học tập và triển khai xây dựng và nhân rộng các HTX dịch vụ VSMT.