Phát triển lâm nghiệp cộng đồng để rừng là của dân

ThienNhien.Net – Theo Thời báo Kinh tế Việt Nam số 168, vừa qua, ngày 14/07/2009, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hứa Đức Nhị đã chủ trì tổng kết Dự án “Chương trình thí điểm lâm nghiệp cộng đồng” được thực hiện từ tháng 09/2006 đến 30/06/2009 từ kinh phí hỗ trợ của Hà lan, Phần lan, Thụy Điển và Thụy Sĩ.


Theo nhận định của
Thứ trưởng Hứa Đức Nhị, việc giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư, thôn bản quản lý, bảo vệ và khai thác đã mang lại hiệu quả khả quan về kinh tế – xã hội. Đã giao quản lý và sử dụng 140.648 ha rừng trong tổng số hơn 13 triệu ha rừng các loại trên toàn quốc. Lâm nghiệp cộng đồng đã trở thành một loại hình quản lý rừng đóng vai trò quan trọng trong phát triển lâm nghiệp ở Việt Nam.

Tham gia dự án đã có 64 cộng đồng thôn bản của 38 xã thuộc 10 tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Cao Bằng, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Gia Lai, Đắk Nông. Kết quả không chỉ đảm bảo quyền quản lý và sử dụng hợp pháp rừng của cộng đồng tham gia dự án mà còn tạo cơ sở để phát triển các hoạt động tiếp theo.

Ban quản lý Dự án các tỉnh đã cùng đại diện các hạt kiểm lâm, các UBND xã tổ chức bàn giao thực địa, đóng cọc mốc giới từng lô rừng được giao, tạo lòng tin cho người dân rằng đây thực sự là rừng của họ.

Tuy nhiên trong quá trình chuyển giao nảy sinh nhiều hạn chế và bất cập . Rừng tự nhiên giao chủ yếu là rừng già và nghèo nàn nên trong 5 – 10 năm tới chưa thể có thu nhập đáng kể. Để phát triển lâm nghiệp cộng đồng phát triển vững chắc đem lại hiệu quả kinh tế, mục tiêu hướng đến là: đánh giá hiệu quả kinh tế của quản lý rừng cộng đồng, nghiên cứu khả năng phát triển lâm sản cho thương mại.