Quy hoach khu Đại học Phố Hiến – Hưng Yên

ThienNhien.net – Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 999/QĐ-TTg, phê duyệt đề án Xây dựng Khu Đại học Phố Hiến tại thành phố Hưng Yên và huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên với quy mô khoảng 80.000 sinh viên và khoảng 500 – 1.000 cán bộ, nhân viên của các cơ sở nghiên cứu phát triển khoa học và công nghệ. Quy mô sử dụng đất của Khu Đại học khoảng 1000 ha, trong đó 700ha để xây dựng các cơ sở giáo dục, nghiên cứu và 300ha xây dựng đô thị.


Theo dự kiến, kinh phí giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật chung khoảng 5.530 tỷ đồng được lấy từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất, vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Đề án được thực hiện từ năm 2009 – 2020, chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn I (2009 – 2011), lập quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Đại học; bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho khoảng 650ha và xây dựng một số cơ sở giáo dục đại học. Giai đoạn II (2012 – 2015), hoàn thành việc đầu tư xây dựng 350ha còn lại và cơ sở hạ tầng kỹ thuật toàn Khu Đại học và xây dựng một số cơ sở giáo dục đại học, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Giai đoạn III (2016 – 2020), hoàn thành toàn bộ các dự án đầu tư và đưa các cơ sở giáo dục, nghiên cứu vào hoạt động.

Khu Đại học Phố Hiến được áp dụng tối đa các cơ chế, chính sách ưu đãi theo các quy định của pháp luật và các quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa giáo dục, dạy nghề; về cơ chế thí điểm đầu tư xây dựng công trình hạ tầng xã hội để cho các đơn vị ngoài công lập thuê dài hạn; về một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên thuê.

Việc xây dựng Khu Đại học Phố Hiến sẽ xác lập mô hình mới về tổ chức xây dựng, đầu tư các cơ sở giáo dục đại học, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo hướng tập trung gắn với hiện đại hóa các cơ sở giáo dục đại học theo tiêu chuẩn khu vực và quốc tế; đồng thời góp phần vào việc phân bố mạng lưới trường đại học, cao đẳng vùng Thủ đô Hà Nội, vùng đồng bằng sông Hồng; giãn bớt một số trường từ nội thành Hà Nội.