Liberia ban hành Luật minh bạch khai thác tài nguyên

ThienNhien.Net – Sau Nigeria, Liberia là thành viên thứ hai của Sáng kiến Minh bạch hóa các ngành công nghiệp khai khoáng (EITI) thông qua một đạo luật riêng quy định vấn đề minh bạch trong khai thác tài nguyên.

 

Luật được xây dựng dựa trên những tiêu chí tối thiểu của EITI, trong đó có ba điểm đáng chú ý. Thứ nhất, Luật không chỉ áp dụng trong khai thác khoáng sản và dầu mỏ mà cho cả nông nghiệp và lâm nghiệp, với mục tiêu triển khai đồng bộ tới tất cả các ngành liên quan cơ bản đến tài nguyên thiên nhiên.

 

Thứ hai, Luật này yêu cầu các công ty khai thác công khai hóa các khoản thanh toán của họ, cụ thể từng đơn vị một. Mặc dù điều này chưa bắt buộc theo quy định hiện nay của EITI nhưng về lâu dài, nó sẽ dần trở thành quy chuẩn bởi nó cho phép chính phủ và người dân hiểu rõ hơn về khoản đóng góp của từng doanh nghiệp, tập đoàn đối với toàn bộ nền kinh tế.

 

Thứ ba, Luật thúc đẩy việc công khai và định kỳ đánh giá các hợp đồng và giấy phép khai thác tài nguyên, xem liệu các khoản thanh toán từ các công ty đã phản ánh được sự đánh đổi hợp lý của quốc gia hay chưa.

 

Việc luật hóa tính minh bạch trong khai thác tài nguyên cho thấy Liberia đã có một sự cam kết rất rõ ràng nhằm đảm bảo các nguồn tài nguyên tự nhiên dồi dào của quốc gia sẽ được chuyển hóa thành nguồn lợi ích hiện hữu, thiết thực cho toàn thể nhân dân.

 

Luật được tổng thống Liberia Ellen Johnson – Sirleaf thông qua ngày 10/07/2009.