Nâng cao hiệu quả nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ ở Cà Mau

ThienNhien.net – Vừa qua, ngày 26/06, UBND tỉnh Cà Mau đã tổ chức Hội thảo “Giải pháp nâng cao hiệu quả nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ sản xuất tại Cà Mau”. Có trên 70 đại biểu là các nhà khoa học của các Viện, Trường đại học, cán bộ quản lý trong tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tham dự.

Phát biểu khai mạc, Phó Giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau – chủ trì Hội thảo đã nêu mục tiêu của Hội thảo nhằm đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp thiết thực, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ tại địa phương trong thời gian tới.

Sau khi Sở Khoa học và Công nghệ Cà Mau trình bày báo cáo trọng tâm “Thực trạng và những giải pháp nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Cà Mau”, đã có 14 báo cáo tham luận và một số báo cáo, ý kiến thảo luận của đại biểu đề cập đến các vấn đề: “Thành tựu và những mặt còn tồn tại, hạn chế trong sản xuất ngư – nông – lâm nghiệp ở Cà Mau”; “Định hướng mục tiêu, chính sách và giải pháp trong nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ cho vấn đề tam nông”; “Kinh nghiệm triển khai nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực vùng đồng bằng sông Cửu Long”; “Tổng kết một số nghiên cứu về công nghệ cống lắp ghép trong xây dựng công trình thủy lợi ở đồng bằng sông Cửu Long”; “Ứng dụng công nghệ sản xuất cua giống ở Cà Mau”; “Mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến năng suất cao luân canh trồng lúa bền vững”; “Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong hoạt động tư vấn phản biện”; “Thực trạng và giải pháp nghiên cứu khoa học trong ngành Giáo dục và Đào tạo Cà Mau”; “Nội soi và những ứng dụng tại Bệnh viện Cà Mau”; “Kinh nghiệm phối hợp với cấp huyện trong xây dựng dự án và chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ cho nông dân”; “những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động khoa học công nghệ ở cấp huyện”; “kinh nghiệm để nông dân tiếp cận khoa học kỹ thuật đạt hiệu quả”; “Những mô hình lâm nghiệp triển vọng ở Cà Mau”; “Kinh nghiệm trong xây dựng, hoạt động và phát triển Hội nghề cá” v.v..

Sau một ngày làm việc tích cực, khẩn trương, Hội thảo lần này là cơ sở để tỉnh Cà Mau tiếp thu ý kiến của các đại biểu, các nhà khoa học để vận dụng đưa vào kế hoạch, chương trình hành động của các cấp, các ngành; đồng thời tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp và trao đổi kinh nghiệm trong nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật với các Viện, Trường đại học, các địa phương trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long.