Cuộc thi “Thiết kế nhãn năng lượng và nhãn tiết kiệm năng lượng”

ThienNhien.Net – Văn phòng Tiết kiệm năng lượng – Bộ Công Thương đã phát động cuộc thi “Thiết kế nhãn năng lượng và nhãn tiết kiệm năng lượng”. Mục tiêu của cuộc thi nhằm lựa chọn bộ nhãn năng lượng và nhãn tiết kiệm năng lượng phục vụ việc triển khai dán nhãn cho các sản phẩm sử dụng năng lượng, cung cấp thông tin và tạo thói quen cho người tiêu dùng sử dụng các sản phẩm có hiệu suất năng lượng cao, đồng thời tạo môi trường phát triển cho thị trường các sản phẩm tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường.


Hiện nay, thực hiện nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, một số sản phẩm như bóng đèn gầy, chóa đèn, chấn lưu điện tử … đã được dán nhãn năng lượng. Tuy nhiên mẫu mã nhãn hiện tại chưa đáp ứng được yêu cầu cung cấp thông tin, chưa thu hút được sự chú ý của người tiêu dùng, vì vậy cuộc thi được tổ chức nhằm lựa chọn ra bộ nhãn năng lượng và tiết kiệm năng lượng phục vụ Chương trình dán nhãn các sản phẩm tiết kiệm năng lượng.

Đối tượng dự thi là cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có khả năng thiết kế, sáng tác logo, tự nguyện tham gia cuộc thi và cam kết chấp hành các quy định của Ban tổ chức cuộc thi

Các cá nhân, tổ chức tham gia cuộc thi có thể gửi hồ sơ dự thi tính theo dấu bưu điện nơi gửi đến hết ngày 25 tháng 11 năm 2009.