Phấn đấu tiết kiệm 5-8% năng lượng một năm

ThienNhien.Net – Từ nay đến năm 2020, nhu cầu về năng lượng sẽ tăng bình quân 8%/năm. Trong đó, công nghiệp là ngành tiêu thụ năng lượng lớn nhất, chỉ tính riêng năm 2006 thì mức này là 36%. So với các nước, cường độ sử dụng năng lượng ở Việt Nam vẫn cao hơn nhiều so với các nước phát triển. Đây là những thông tin được cung cấp từ Hội thảo “Sử dụng năng lượng hiệu quả trong công nghiệp nhờ tối ưu hóa hệ thống và các tiêu chuẩn quản lý năng lượng Ngành Công nghiệp Việt Nam” do Bộ Công Thương và Tổ chức phát triển Công nghiệp của Liên hợp quốc (UNIDO) tổ chức tại Hà Nội vừa qua.

Nhằm sử dụng năng lượng ngày càng tiết kiệm và hiệu quả, phấn đấu đạt mục tiêu tiết kiệm 3- 5% năng lượng trong giai đoạn 2006- 2010 và 5- 8% trong giai đoạn 2011- 2015, Chính phủ đã đưa ra chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này không hề đơn giản, trong đó có sự hiểu biết khá hạn chế về khái niệm tối ưu hóa hệ thống và quản lý năng lượng.

Theo các chuyên gia, hiện nay các doanh nghiệp Việt Nam có khuynh hướng tập trung nhiều hơn vào các thành phần riêng rẽ trong hệ thống như động cơ, máy bơm hay nồi hơi khi tiến hành cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng trong công nghiệp. Song các cải tiến ở mức độ thành phần như vậy chỉ có khả năng tăng hiệu quả sử dụng năng lượng của hệ thống thêm 2- 5% mà thôi. Trong khi đó, nếu áp dụng các cải tiến nhằm sử dụng năng lượng hiệu quả, tập trung vào tối ưu hóa hệ thống và các tiêu chuẩn quản lý năng lượng thì mức tiết kiệm nhiên liệu có thể đạt tới 25% tùy thuộc vào hệ thống được cải thiện.

Thực tế, việc sử dụng năng lượng cho Ngành Công nghiệp có thể chiếm hơn 50% tổng mức tiêu thụ năng lượng cho phát triển kinh tế. Điều này có thể gây ra các vấn đề cho nguồn cung. Vì vậy, muốn đổi mới cách sử dụng năng lượng trong công nghiệp cần quan tâm đến hiệu suất sử dụng năng lượng ngay từ khi xây dựng mới chứ không phải chờ đến khi cải tạo về sau.

Để giúp các doanh nghiệp tiết kiệm năng lượng hiệu quả hơn, Hội thảo giới thiệu dự án thúc đẩy hiệu suất năng lượng trong công nghiệp thông qua tối ưu hóa hệ thống và các tiêu chuẩn quản lý năng lượng. Dự án chia làm 4 hợp phần gồm: Chương trình quốc gia về thực hiện tiêu chuẩn quản lý năng lượng ISO và các chương trình công nhận; hỗ trợ kỹ thuật để xây dựng năng lực thông qua các công cụ và hoạt động tập huấn về quản lý năng lượng, trong đó có tối ưu hóa các hệ thống công nghiệp, nhằm giúp các Ngành Công nghiệp tuân thủ các tiêu chuẩn ISO; phát triển năng lực tài chính để hỗ trợ cho các dự án về sử dụng năng lượng hiệu quả trong công nghiệp; triển khai các dự án cho sử dụng năng lượng hiệu quả.