Thí điểm khai thác tài nguyên ở Tràm Chim

ThienNhien.Net – Phương án thí điểm sử dụng khai thác hợp lý tài nguyên đất ngập nước Vườn Quốc gia Tràm Chim có sự tham gia của cộng đồng tại địa phương sẽ góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng về bảo tồn tài nguyên, phòng chống cháy rừng và kiểm soát các loài ngoại lai xâm hại. Phương án trên đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp phê duyệt được thực hiện trong 2 năm 2009-2010.

Đối tượng tham gia thí điểm khai thác tài nguyên Vườn Quốc gia Tràm Chim một cách hợp lý là những gia đình chính sách, hộ nghèo ở 5 xã xung quanh vườn được địa phương bình chọn.

Các loại tài nguyên được khai thác là 20% sản lượng thủy sản, tỉa thưa rừng tràm để làm củi, cắt các loại cỏ ống, mầm mốc, lúa ma, năng để phục vụ thức ăn gia súc và khai thác các loại rau đồng…

Việc khai thác thủy sản chỉ được phép khai thác 50 tấn cá, tôm các loại/năm. Với việc tỉa thưa diện tích tràm làm củi, chủ yếu được tỉa những loại cây bị đổ, ngã và cây đã chết khô để giảm bớt lớp thực bì dày dễ gây cháy.

Quần xã thực vật tại Vườn Quốc gia Tràm Chim như: cỏ ống, mồm mốc, lúa ma nếu không chủ động đốt hoặc cắt bỏ bớt chúng sẽ phân hủy và lâu ngày sẽ tích lũy thành vật liệu dễ gây cháy. Vì vậy, Vườn Quốc gia Tràm Chim sẽ thí điểm cho khai thác cỏ phục vụ làm rẫy, làm thức ăn gia súc.

Các loại rau đồng như: bông súng, rau muống, rau trai là nguồn tài nguyên, là thức ăn cho người dân địa phương sử dụng, sau khi thu hoạch, các loại rau đồng này tái tạo lại rất nhanh và phù hợp cho việc khai thác.

Trong quá trình khai thác tài nguyên một cách hợp lý, Vườn Quốc gia Tràm Chim còn khuyến khích các hộ dân vào khai thác các loại ngoại lai gây hại như: cây mai dương, ốc bươu vàng.

Việc khai thác thí điểm tài nguyên của Vườn Quốc gia Tràm Chim được thực hiện đúng nguyên tắc là tránh khai thác bãi ăn của Sếu, tránh mùa sinh sản của các loài thủy sản nhất là từ tháng 5 đến tháng 7 hằng năm. Đặc biệt, đối với việc khai thác lúa ma chỉ được khai thác 30% diện tích.

Phương tiện tiến hành khai thác là thủ công như: lưới chài, trúm, lọp, câu giăng, chà đống và tất cả các loại tài nguyên được khai thác đều được vận chuyển ra bãi tập kết theo qui định.

Việc thí điểm khai thác tài nguyên Vườn Quốc Gia Tràm Chim một cách hợp lý sẽ góp phần quản lý và sử dụng tài nguyên thiên nhiên bên trong Vườn Quốc gia Tràm Chim một cách bền vững.