Thụy Điển tài trợ cho Việt Nam bảo tồn đa dạng sinh học

Thiennhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa phê duyệt dự án “Lồng ghép phương pháp tiếp cận dựa vào hệ sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) vào công tác quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tại Việt Nam” do Chính phủ Thụy Điển tài trợ.

Dự án được thực hiện từ tháng 06/2012 đến tháng 12/2013 với mục tiêu xây dựng mô hình quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học cấp tỉnh, lồng ghép với phương pháp tiếp cận dựa vào hệ sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu của Việt Nam. Đồng thời, tăng cường kiến thức, kinh nghiệm về phương pháp tiếp cận dựa vào hệ sinh thái nhằm nâng cao quản lý đa dạng sinh học, hệ dịch vụ, hệ sinh thái; tăng cường năng lực về bảo tồn đa dạng sinh học trong bối cảnh biến đổi khí hậu cho Việt Nam và Thụy Điển. Cơ quan chủ quản của dự án là Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến của các cơ quan thẩm định, phê duyệt, triển khai thực hiện dự án theo quy định tại Nghị định 131/2006/NĐ-CP, ngày 9/11/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).