Quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường ở Mỏ Cày Nam (Bến Tre)

ThienNhien.Net – Một vài năm trở lại, Mỏ Cày Nam là một trong những đơn vị của tỉnh Bến Tre thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Hoạt động này đã được chính quyền địa phương ưu tiên quan tâm thực hiện tốt.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Nam, từ đầu năm đến nay huyện đã cấp mới 216 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với tổng diện tích là 16,5 ha. Trong đó khu vực Thị trấn có 82 giấy, với diện tích 2,95 ha; khu vực nông thôn 134 giấy, với diện tích gần 13,55 ha. Tính đến nay, toàn huyện đã cấp được 47.126 giấy, với tổng diện tích gần 16.914 ha. Hiện trên địa bàn huyện còn 1.070 thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó khu vực Thị trấn 220 thửa, khu vực nông thôn 850 thửa.

Công tác bảo vệ môi trường được huyện quan tâm thực hiện tốt, đã thẩm định và cấp 43 bản cam kết bảo vệ môi trường, lũy kế đến nay toàn huyện đã cấp được 296 bản. Đồng thời, huyện cũng đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các cán bộ làm công tác môi trường ở 8 xã, thị trấn trong huyện; tăng cường công tác kiểm tra môi trường đối với các hộ chăn nuôi và các cơ sở gây ô nhiễm môi trường. Huyện cũng đã triển khai xây dựng và nhân rộng mô hình xử lý chất thải, nước thải trong chăn nuôi heo đạt nhiều kết quả khả quan, nhất là trong các trang trại chăn nuôi. Tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức và bảo vệ môi trường cho cán bộ, hội viên và đoàn viên ở các xã, thị trấn trong huyện và tích cực hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới.

Dự kiến trong thời gian tới huyện sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh và chăn nuôi trên địa bàn huyện. Đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp gây ô nhiễm môi trường, đảm bảo phát triển bền vững. Tiếp tục nhân rộng các mô hình xử lý ô nhiễm môi trường đạt hiệu quả cao. Tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Đặc biệt chú trọng đến công tác quản lý và khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên.