Đại sứ Thuỵ Sĩ nhận kỷ niệm chương môi trường

Chiều 29/01/07 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên-Môi trường (TN&MT) Mai Ái Trực đã trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường cho ông Benedict de Cerjat, đại sứ Thuỵ Sĩ tại Việt Nam khi ông kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Ông Benedict de Cerjat bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam từ tháng 9/2004 đến nay với vai trò đại sứ Liên bang Thuỵ Sĩ tại Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Mai Ái Trực ghi nhận đóng góp của ông Benedict de Cejiat trong suốt nhiệm kỳ công tác đã làm rất nhiều việc tích cực góp phần nâng cao mối quan hệ với Việt Nam trong cải cách hành chính, hỗ trợ quốc tế, đặc biệt là sự nghiệp bảo vệ môi trường.

Ông Benedict de Cerjat đã cùng với cơ quan Hợp tác và phát triển Thuỵ Sĩ thực hiện một số dự án lớn tại việt Nam như Chương trình không khí sạch Việt Nam – Thuỵ Sĩ, mới đây là Dự án quản lý và thải loại PCB trong các hệ thống điện theo cách thân thiện với môi trường – Dự án thí điểm PCB tại Việt Nam và thực hiện các dự án về quản lý chất thải nguy hại khác…

Biết ơn về sự trợ giúp của Liên bang Thuỵ Sĩ và cá nhân ông đại sứ Benedict de Cerjat, Bộ trưởng Bộ TN&MT Mai Ái Trực đã trân trọng trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường cho ông Benedict de Cerjat khi ông kết thúc nhiệm kỳ công tác của mình vào đầu năm 2007 này.

Ông Benedict de Cerjat nói, Thuỵ Sĩ tuy là đất nước nhỏ bé nhưng cũng sẽ đóng góp một phần nhỏ bé với Việt Nam trong công cuộc bảo vệ môi trường theo mục tiêu hợp lý về công nghệ, thân thiện với môi trường.