Khởi công dự án môi trường CDM đầu tiên tại Việt Nam

ThienNhien.Net – Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, dự án "Thu hồi và sử dụng khí thải tại bãi rác Nam Sơn-Hà Nội", đã được khởi công vào ngày 03/06/2009. Đây là dự án môi trường đầu tiên tại Việt Nam theo cơ chế phát triển sạch (CDM) và là mô hình có thể nhân rộng ra các tỉnh thành phố cả nước.

Hướng tới giảm thiểu khí thải phát sinh từ bãi rác, đặc biệt là mêtan – một trong những loại khí nhà kính góp phần gây ra biến đổi khí hậu toàn cầu, Dự án được thực hiện theo cơ chế CDM của Nghị định thư Kyoto và tái sử dụng khí thải để sản xuất điện năng.

Dự án xây dựng mô hình sản xuất điện có hiệu quả từ nguồn khí thải thu được ở bãi rác để tạo ra nguồn năng lượng sạch.

Với thời gian thực hiện từ 2009-2016, lượng khí thải thu được từ bãi rác ước lên tới gần 2,3 triệu tấn CO2.

“Thu hồi và sử dụng khí thải tại bãi rác Nam Sơn-Hà Nội” mang lại lợi ích kinh tế cho thành phố để phục vụ cho sự nghiệp bảo vệ môi trường của thành phố, đồng thời tạo ra cơ hội việc làm mới cho người dân địa phương.

Bên cạnh đó, dự án cũng đóng góp tích cực vào sự phát triển môi trường bền vững tại Việt Nam cũng như toàn cầu, giảm thiểu lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính theo nghị định thư Kyoto, tránh hiện tượng nóng lên của trái đất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và cải thiện các hoạt động quản lý chất thải tại bãi rác Nam Sơn.

Dự án có tổng vốn đầu tư là 7,5 triệu USD (100% vốn nước ngoài).