Tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ

ThienNhien.Net – Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân nhận định các tổ chức khoa học và công nghệ đã đạt được những kết quả rõ rệt góp phần tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ của đất nước.

Ngày 29/05, tại Hội nghị trực tuyến sơ kết thực hiện Nghị định 115/2005/NĐ-CP về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định 80/2007/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ, ông Quân cũng cho biết sau 3 năm thực hiện nghị định, số lượng các tổ chức khoa học và công nghệ tăng lên, với 208 tổ chức mới được thành lập, trong đó có 56 tổ chức công lập, 152 tổ ngoài công lập.

Nhìn chung các bộ, ngành, địa phương đều đánh giá cao chính sách đổi mới quản lý khoa học và công nghệ của Nhà nước, coi đó là bước đi tất yếu và cần thiết để nâng cao hiệu quả.

Nhiều doanh nghiệp đã thành lập các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc hoạt động theo cơ chế tự chủ, nghiên cứu đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Nhờ đó các doanh nghiệp đã có tốc độ phát triển mạnh, đột phá, doanh thu tăng liên tục ở mức cao trên 250%/năm, sản phẩm được đổi mới, đời sống cán bộ viên chức được nâng cao.

Đối với việc thực hiện Nghị định 80, Bộ Khoa học và Công nghệ đã thí điểm thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ ở Viện Nghiên cứu Cơ khí, Viện Máy và Dụng cụ Công nghiệp, Viện Kinh tế kỹ thuật thuốc lá, Viện Nghiên cứu Điều trị các bệnh hiểm nghèo, Viện cơ khí năng lượng Mỏ. Đến nay đã có 3 doanh nghiệp được chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ và khoảng 30 tổ chức đang tiến hành các thủ tục để được công nhận.

Từ khi được chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ, uy tín và vị thế của tổ chức được tăng lên một cách rõ rệt, doanh thu tăng, số lượng hợp đồng ký kết được nhiều hơn.

Các đại biểu tham dự đã thống nhất việc Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép các tổ chức thuộc các bộ ngành kéo dài thời gian chuẩn bị chuyển đổi đến hết năm 2011, các tổ chức thuộc địa phương đến hết 2013, bổ sung chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển cụ thể; Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên trong 4 năm (đối với các tổ chức địa phương là 6 năm).

Bộ cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành, địa phương phối hợp với Ban chỉ đạo liên bộ tiếp tục thực hiện chuyển đổi các tổ chức khoa học và công nghệ công lập sang hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, quy định tại Nghị định 115 hoặc chuyển đổi thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định của Nghị định 80. Đồng thời bộ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ có giải pháp khuyến khích việc thành lập mới nhiều tổ chức, doanh nghiệp khoa học và công nghệ hoạt động theo cơ chế tự chủ trong các trường đại học, viện nghiên cứu.

Đối với các tổ chức khoa học và công nghệ địa phương, nhất là các tỉnh có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các địa phương sử dụng đúng mục đích nguồn kinh phí ngân sách dành cho khoa học và công nghệ được phân bổ hàng năm để tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và nhân lực cho các tổ chức khoa học và công nghệ trong giai đoạn đầu chuyển đổi.