Giới thiệu dự án CDM ngành dầu khí

ThienNhien.Net – Ngày 02/07/2008, Ban An toàn Sức khỏe Môi trường Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Tài chính CP Dầu khí Việt Nam (PVFC), tập đoàn Morgan Stanley International Holdings Inc (MSIHI) và công ty MGM International đã phối hợp tổ chức hội thảo giới thiệu về các dự án CDM và kinh doanh CERs (Chứng nhận giảm phát thải) tại trụ sở Tập đoàn.

Tại hội nghị, đại diện MSIHI, MGM và PVFC đã giới thiệu về lợi ích, nguyên tắc áp dụng, phương thức triển khai các dự án CDM.

CDM là một phương thức hợp tác quốc tế mới trong lĩnh vực môi trường giữa các nước đang phát triển và các nước phát triển. Cơ chế này cho phép các nước công nghiệp hóa sử dụng biện pháp tài trợ cho các dự án giảm phát thải (dự án carbon) tại các nước đang phát triển để nhận tín dụng CERs hay còn gọi là Tín dụng carbon (Carbon Credit).

Nhờ vậy, các nước phát triển sẽ giảm được chi phí giảm phát thải bằng cách đầu tư dự án CDM tại các nước đang phát triển và được công nhận là đã thực hiện các cam kết giảm phát thải khí nhà kính trên toàn cầu.

Hiện tại, Tập đoàn và các đơn vị thành viên đang và sẽ triển khai rất nhiều dự án có thể áp dụng phương thức CDM như dự án Nhà máy Điện Cà Mau 1,2; Nhà máy Điện Nhơn Trạch, NMLD Dung Quất… PVFC là đơn vị được Tập đoàn giao nhiệm vụ thực hiện các dự án CDM và giao dịch CERs.