Hiệu quả từ mô hình liên kết "4 nhà" tại Ninh Thuận

ThienNhien.Net – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Thuận – ông Nguyễn Đức Thu cho biết: “Mô hình liên kết "4 nhà" trong sản xuất, tiêu thụ thông qua hợp đồng đối với các loại cây trồng, đặc biệt là sản xuất giống cây trồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã mang lại hiệu quả, thu nhập của các hộ hợp đồng liên kết sản xuất lúa giống, ngô giống tăng 20-40% so với sản xuất lúa, ngô để chế biến thực phẩm”.

Thực hiện liên kết “4 nhà”, trong vài năm gần đây các doanh nghiêp đã hợp đồng với nông dân trong tỉnh sản xuất trên diện tích hàng ngàn ha và thu mua, bao tiêu hàng chục ngàn tấn sản phẩm các loại. Bước sang vụ đông xuân năm nay, huyện Ninh Phước đã nhân rộng mô hình, hợp đồng liên kết với các doanh nghiệp sản suất gần 1.500 ha cây trồng các loại, trong đó có 319 ha lúa giống và hơn 1.000 ha ngô giống. Mặt khác, do giá lúa, ngô giống cao hơn giá lúa, ngô thực phẩm nên thu nhập sản xuất lúa giống, ngô giống thường cao hơn sản xuất lúa, ngô thực phẩm xấp xỉ 10 triệu đồng/ha/vụ.

Theo tính toán của các hộ nông dân sản xuất theo hợp đồng, việc chi phí đầu tư cho sản xuất lúa giống từ khâu giống, làm đất, công chăm sóc, phân bón, thuốc trừ sâu, thủy lợi đến thu hoạch không cao hơn chi phí sản xuất lúa thường, thậm chí còn thấp hơn do người sản xuất áp dụng kỹ thuật “3 giảm, 3 tăng” và tưới theo phương pháp tiết kiệm nước nên thu nhập lãi từ sản xuất lúa giống cao hơn nhiều so sản xuất lúa thực phẩm.

Theo ông Nguyễn Đức Thu, các nội dung chính trong hợp đồng liên kết “4 nhà” bao gồm: các doanh nghiệp đầu tư ứng trước giống, hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân, đến cuối vụ thu mua sản phẩm theo giá cả hợp đồng từ đầu vụ. Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với ngành khoa học công nghệ và doanh nghiệp chuyển giao cho nông dân những tiến bộ mới trong sản xuất; chính quyền địa phương phối hợp với ngân hàng cho nông dân vay vốn theo hợp đồng đã ký kết với doanh nghiệp để mua vật tư cần thiết theo yêu cầu qui trình sản xuất. Nông dân đầu tư công lao động, thâm canh cây trồng theo đúng yêu cầu kỹ thuật đã đề ra và cam kết bán toàn bộ sản phẩm cho doanh nghiệp vào cuối vụ.

Đặc biệt, Trung tâm sản xuất giống cây trồng Nha Hố là đơn vị chức năng phục vụ nghiên cứu khoa học nhưng vừa là đơn vị trực tiếp sản xuất các loại giống cây trồng nên có điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện liên kết “4 nhà”. Trong đó, Trung tâm đóng vai trò “2 nhà”, vừa là nhà khoa học, vừa là nhà doanh nghiệp. Trung tâm nghiên cứu, chọn tạo các giống gốc, giống nguyên chủng, tổ chức tập huấn qui trình sản xuất, hướng dẫn cho nông dân áp dụng các tiến bộ kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất; tổ chức nghiên cứu khảo nghiệm các loại thuốc bảo vệ thực vật hiệu quả cao, giá thành hạ, ít ảnh hưởng môi trường để đầu tư, hướng dẫn cho nông dân sử dụng; thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khuyến nông ở các vùng sản xuất, hướng dẫn cho nông dân gieo trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại, thu hoạch và bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho nông dân với giá sàn đã ký trong hợp đồng kinh tế từ đầu vụ với từng hộ nông dân tham gia.

Từ mô hình liên kết trên, thu nhập của các hộ tham gia hợp đồng được tăng lên. Các thành viên trong hộ tiếp thu được kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất, tạo việc làm, góp phần ổn định đời sống./.